Tack för den här gången Byske

Tack för den här gången Byske

De senaste åren har utvecklingen av lax i Norr- och Västerbottensälvarna varit mycket positiv. Flera gamla rekord i både uppvandring och yngeltätheter har farit all världens väg. Det är oerhört glädjande att våra laxälvar äntligen har börjat visa upp sina verkliga potentialer. Vi i Östersjölaxälvar i Samverkan tror dock att ännu är inte taket, nått utan vi tror och hoppas att bestånden kan fortsätta att växa. 

Fiskeåtgärder gynnar näringslivet

Fiskeåtgärder gynnar näringslivet

Länsstyrelsen har genomfört en pilotstudie som visar hur fiskeförbättrande åtgärder bidrar till näringslivsutvecklingen i Norr- och Västerbotten. Studien har genomförts kring Torne älv, Kalixälven och Byskeälven. Älvarna har de senaste åren varit föremål för restaurering och fiskereglering, vilket resulterat i ökat fiskbestånd och bättre sportfiske.

Ellen Bruno stöttar ÖIS

Ellen Bruno stöttar ÖIS

"Det finns många miljöorganisationer som arbetar för att få tillbaka mer vildlax i våra svenska älvar genom att verka för bättre reglering av fisket till havs och en mer beståndsanpassad förvaltning samt genom att återskapa fria vandringsvägar och habitat i älvarna. Men jag tycker att Östersjölaxälvar i Samverkan kompletterar detta arbete på ett bra sätt genom att sätta nationellt och regionalt fokus på just Östersjölax och genom att arbeta på nya och innovativa sätt.

Martin Falklind stöttar ÖIS

Martin Falklind stöttar ÖIS

"När jag första gången hörde att ni var på gång att bildas blev jag jätteglad, eftersom det behövs en enad röst från älvarnas förvaltningsorganisationer. Det ger en mycket större tyngd gentemot myndigheter och beslutsfattare, och därmed finns det någon som med kraft kan driva frågorna som är viktiga för våra vilda Östersjöbestånd av lax och havsvandrande öring.

Emilie Björkman stöttar ÖIS

Emilie Björkman stöttar ÖIS

"Jag tror det är viktigt att det finns en gemensam stark röst för älvarna. Det finns ju ett uttryck som passar väl in här: tillsammans är vi starkare. Det tror jag mycket väl stämmer in på ÖIS eftersom de samlar alla älvars röst i en. För mig som är sportfiskare är det fullkomligt självklart att stötta dem som jobbar för att både bevara och öka möjligheterna till bättre fiske i älvarna.