Rapport från Mörrum

Ordförande Thomas Johansson och ledamot Ola Söderdahl medverkade vid det två dagar långa seminariet om sjukdomsbilden för Östersjölaxen. Mötet anordnades av Sveaskog och samlade den ledande expertisen i frågan tillsammans med andra berörda organisationer inklusive ÖIS.

Johansson rapporterar från mötet.

-          Det som framkom på mötet var att SVA egentligen inte vet vad sjukdomsläget beror på. De har analyserat prover från ett flertal älvar men får inget riktigt samstämmigt resultat varför utbrotten uppstår. Tiaminbrist, vilket är ett känt problem i Östersjön kan vara en av de bakomliggande orsakerna till situationen.  Men å andra sidan, det som delvis kanske talar emot tiaminbrist som en bakomliggande orsak är dock att många Östersjöälvar inte drabbats alls.

Under mötet togs en skrivning till Miljöministern och Landsbygdsministern fram. Detta för att belysa behovet av resurser att jobba vidare med vad som orsakar sjukdomsutbrotten och hur vi ska kunna komma tillrätta med detta.

-          Vi behöver mer kunskap och beredskap att snabbt samla in prover när det dyker upp utbrott i våra älvar. Förvaltningsorganisationerna i våra älvar är en oerhört viktig del i det fortsatta arbetet. Det är ju i älvarna fiskarna först visar upp symptom. Vi måste få information om när, var, i vilken omfattning, symptom, art, kön, individstorlek och temperatur från våra älvar löpande under säsongen.

Här kan du läsa brevet till ministrarna.

Här kan du läsa mer om mötet.