Årsmöte ÖiS

Välkomna till Östersjölaxälvar i Samverkans årsmöte. Mötet är torsdagen den 21 mars klockan 15.00. Vi kommer i år att vara på Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, Luleå. (I anslutning till Konferensen ”Laxförvaltning för framtiden”).

Vad händer i Torneälven?

Vad händer i Torneälven?

Torneälven är älvarnas älv. Med sin medelvattenföring om ca 400 m3/s är det den största fritt forsande älven i landet. Själva huvudälven är mycket intressant ur laxfiskesynpunkt och älvens biflöden likaså. Här finns bland annat Lainio-, Tärendö- och Muonioälven, alla lika spännande att undersöka. Torneälven räknas idag som världens mest atalantlaxrika älv, det är nog så häftigt bara det.