Vad händer i Torneälven?

Vad händer i Torneälven?

Torneälven är älvarnas älv. Med sin medelvattenföring om ca 400 m3/s är det den största fritt forsande älven i landet. Själva huvudälven är mycket intressant ur laxfiskesynpunkt och älvens biflöden likaså. Här finns bland annat Lainio-, Tärendö- och Muonioälven, alla lika spännande att undersöka. Torneälven räknas idag som världens mest atalantlaxrika älv, det är nog så häftigt bara det.

Vad händer i Kalixälven?

Vad händer i Kalixälven?

Den majestätiska Kalixälven är, gudskelov, outbyggd och en av våra nationalälvar. Kalixälvslaxen är känd för sin stridbarhet och det kan man förstå eftersom den simmar långt upp i systemet och passerar bland annat Jockfall på färden. Nu har vi pratat med älvens starke man Ronny Landin och frågat hur han ser på säsongen.

Vad händer i Råneälven?

Vad händer i Råneälven?

Råneälven är Sveriges längsta skogsälv och har en rik tillgång på fisk under hela sin sträckning. Älven är mest känd för att Gunnar Westrin har skrivit om den i många artiklar om hur den räddades från utbyggnad av vattenkraft. Under de senaste åren har också laxfiskarna hittat till älven och även om lekbeståndet varierar mellan åren finns goda chanser till ett hugg. Älven har en utmärkt förvaltning genom Degerselsbygdens samfällighet.

Vad händer i Piteälven?

Vad händer i Piteälven?

Den fantastiska Piteälven är en av våra fyra nationalälvar och har alldeles utmärkt fiske från kust till fjäll. Älven är mest känd för sitt fina harrfiske men under senaste åren börjar allt fler upptäcka lax- och öringfisket. Dessvärre, nationalälv till trots, finns Sikfors kraftstation i älven vilken inverkar negativt på fiskvandringen i älven.