svenska östersjölaxälvar

Vi organiserar förvaltnigsorganisationer i 13 av Sveriges 16 klassade vildlaxälvar* och tre stora laxförande biflöden samt fyra potentiella laxälvar som alla mynnar i Östersjön. Det betyder i förlängningen sammanlagt fler än 12 000 fiskerättsägare. 

Här hittar du lite kort information och länkar. Tyvärr är det en del älvar som saknar egna webbplatser idag men vi hoppas att inom en snar framtid kunna leverera länkar till också dessa. Visste du förresten att du kan följa laxvandringen i flertalet norrlandsälvar på swedishlaplandfishing.com?


Muonioälven

Muonioälven är gränsälv mellan Sverige och Finland och ett biflöde till Torneälven. Älven är djup och traditionen gör gällande att man gärna fiskas från båt, även om det finns fina flugfiskesträckor. 

råneälven

Råneälven är lite av en uppstickare bland Norrlands vildlaxälvar. 2014 installerades en fiskräknare i Gunnarsbyn vilken registrerade inte mindre än 3707 laxar till och med 30 juli.

BYSKEÄLVEN

Byskeälvens övre fiskevårdsområde är med sina 4 mil dubbel strand ett fantastisk område för flugfiskare. Byskan är en populär flugfiskeälv. 

Rickleån

Rickleån är ett klassiskt havsöringsvatten, i Robertsfors kommun i Västerbotten. 

Hörnån

Hörnån ligger vid Hörnefors, cirka tre mil söder om Umeå. Ån anses inte vara vildlaxförande även om det varje år fångas ett fåtal laxar.

moälven

Under många år har det genomförts stora insatser för att återetablera lax i ångermanländska Moälven. 

P1280002-2.jpg

emån

Emån är klassiskt flugfiskevatten och världskäns för sina havsöringar. Den är  220 km, mycket vacker och rinner genom 8 Småländska kommuner.

LAINIOälven

60 procent av laxen i Torneälven väljer Lainio älv vid sammanflödet strax nedströms byn Junosuando. Laxfisket sker i stor utsträckning mellan byarna Kangos och Lainio. 

PITEÄLVEN

Piteälven är nationalälv. Det mesta laxfisket sker en bra bit upp i älven. Piteälvslaxen lekvandrar ändå upp till Storforsen. 
 

Kågeälven

Fin havsöringsälv som med en fallhöjd på 170 meter och medelvattenföringen är bara 9,5 m3/s, är relativt liten med norrländska laxälvsmått mätt.

sävarån

Ån ligger strax norr om Umeå och är ett trevlig laxvatten på frammarsch. 

Öreälven

En skogsälv som mynnar i de södra delarna av Västerbotten. Älven har de senaste åren upplevt en positiv utveckling på laxfronten.

DSC_8275.jpg

LÖGDEÄLVEN

Älven mynnar i Nordmalings kommun och är en populär laxälv bland sportfiskare. 

mörrumsån

Mörrumsån är Sveriges kanske mest omskriva laxfiskevatten. Den rinner genom Småland och Blekinge och är områdets största å. 

Kalixälven

Kalixälven är en av våra största vildlaxälvar i Sverige. Den är också nationalälv. Populära Jockfall är förmodligen en av landets norra delars mest besökta laxfiskeplatser under somrarna.   

Åbyälven

En av Sveriges mindre skogsälvar. Älvens karaktär gör den särskilt lämpad för flugfiske efter lax och öring under sommaren.
 

bureälven

Bureälven ligger i Västerbotten. Under sina åtta mil rinner den genom flera fina strömsträckor och fiskesjöar. Populär havsöringsälv under vår.

Vindelälven

Nationalälv som rinner genom vild natur och levande kulturbygder. 

ångermanälven

En gång i tiden en jätteproducent av vildlax till Östersjöbassängen. Idag är fisket efter kompensationsodlad lax populärt. 

testeboån

Lilla Testeboån blev vildlaxklassad så sent som 2013 och är Sveriges minsta vildlaxälv. 

förvaltnings-organisationer

Här hittar du en förteckning över förvaltningsorganisationer anslutna till Östersjölaxälvar i Samverkan