Infektion bakom laxdöden?

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har under 2016 gjort ett omfattande utredningsarbete för att försöka hitta orsakerna bakom sjuk och död laxfisk i flera vatten. SVA menar att det med stor sannolikhet är virus- och bakterieinfektioner hos fiskarna som är bidragande faktorer.

Under 2014 och 2015 sågs mängder av sjuk och död laxfisk i flera älvar, framför allt Mörrumsån och Torneälven. Problemen drabbade sommartid nyuppstigen fisk medan det på hösten ofta förekom svampangripen fisk.

– Vi har sommartid sett lindriga till kraftiga hudblödningar på lax i de undersökta vattensystemen, och fiskar i senare stadium av sjukdomen blir svampangripna. I Torneälven förekom också en hög andel sår, bland annat av mekaniska skador efter till exempel sälangrepp. Under hösten har det varit klassiska svampangrepp med undantag för undersökt fisk från Stockholms ström, säger Charlotte Axén, forskare vid SVA.

Läs mer på SVA:s hemsida