Nästan bara postitivt från Västerbotten

Länsstyrelsen i Västerbotten har sammanfattat 2016 års elfisken i länets vildlaxvattendrag. Varje vattendrag elfiskas varje år på samma lokal med samma antal lokaler. Detta leder till att myndigheterna noggrant kan följa beståndsutvecklingen.

Glädjande nog fortsätter den positiva trenden och samtliga vattendrag utom Vindelälven har en bra utveckling av yngel. Både Länsstyrelsen och tillfrågade experter uttrycker dock ingen större oro för Vindelälven. Östersjölaxälvar i Samverkans ordf Thomas Johansson är av likande åsikt.

- Det är förstås beklagligt att Vindelälven noterades för ett sådant uselt resultat. Det här visar tydligt varför vi jobbar som vi gör. Så länge bestånden svajar som dom gör så måste vi vara ytterst försiktiga med uttaget i alla faser i fisket. Alla honor som hade fått vandra till Vindelälven 2015 hade varit extremt värdefulla och hade haft ett stort värde på lekområdena. Likaså är detta en indikation att återvandringen till älven om fem-sex år kan bli svag. Det måste myndigheterna ta hänsyn till så att fisket inte är för stort i förhållande till antalet lekindivider som ska hem.

Läs pressmeddelandet här.

Här kan du studera elfiskedata för Västerbottens vildlaxälvar.