Hans Majestät om bevarande och fisketurism

Visst visste du att vår kung är riktigt fiskeintresserad. Bra, då vet du också att han engagerar sig allt oftare i olika frågor kring utvecklingen av fisket och bevarandet av detsamma.

Det är också därför Kungen medverkade i förra årets laxkonferens i Umeå och likaså medverkar han även i år. Kungen har också varit och besökt ett fiskeparadis i Mexico för att lära sig mer och hitta inspiration. Så här säger han i SVT-produktionen Året med Kungafamiljen:

"Det är ett fantastiskt turistprojekt från början som har lett till ett hållbart fiske. Det har jag fått med mig härifrån som vi kan implementera i Sverige är att vi har naturen och laxvatten. Om vi kan få in allmänhetens och fiskarenas förståelse så har vi kanske möjlighet att skapa arbetskraft kring fiske och bevara laxen för framtiden. Det är kanske det vi främst ska jobba med att bevara fisken och dess möjligheter och ser att det går att utveckla turism i samklang med naturen."

Här kan du se avsnittet.

Läs också mer på Fiskejournalens hemsida