Debatten om återställningar i älvarna

Den brukar blomstra upp lite då och då, debatten om huruvida återställningarna som genomförs i älvarna är positivt eller inte. För Östersjölaxälvar i Samverkan är det ingen tvekan. Vi är helt enkelt övertygade om att dagens återställningar är mycket positivt för både fisk och fisket.

Häromveckan publicerades en debattartikel i Västerbottens kurien i ämnet. Läs den här.

Idag kom så ett svar från Länsstyrelsen i Västerbotten. Det kan du läsa här.

" Det är viktigt att påpeka att restaureringen bara är en av flera viktiga pusselbitar i det stora ekologiska pusslet. En annan är att ha en långsiktigt hållbar förvaltning. Naturresursen måste hanteras hållbart och fisket ske på ett sådant sätt att den finns kvar för kommande generationer."