Det nalkas årsmöte

Söndagen 26 mars har vi vårt årsmöte för föreningen. Den här gången håller vi till i Luleå på Aurorum och vi startar kl 13:00.

Efter mötet bjuder vi på middag så därför behöver måste du skicka din/er anmälan på mail till thomas.johansson@ostersjolaxalvar.se senast tisdag den 17 mars.

Handlingar

Dagordning

Verksamhetsplan, budget m.m.

Frågor och anmälan

Thomas Johansson

Ordförande                                   

Östersjölaxälvar i Samverkan

 

Tfn 070-581 20 79

thomas.johansson@ostersjolaxalvar.se