1,6 miljoner svenskar fritidsfiskar - och andelen kvinnor ökar

Fiske fortsätter att engagera svenskar på fritiden. Det visar officiell statistik som tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Cirka 1,6 miljoner svenskar i åldern 16 till 80 år säger att de fiskar varje år och andelen kvinnor ökar.

- Sett över en längre period så kan vi se att intresset för fritidsfiske ökar. Det kan vara del i en större trend där intresse för utomhusaktiviteter, natur och friluftsliv ökar. Vi kan också se att samtidigt som vi fått fler fritidsfiskare så är de ute färre dagar och de behåller mindre fisk än tidigare, säger Stig Thörnqvist.

Läs mer här.