Miljön förlorare i kampen om Långforsen

Efter flera års kamp mellan olika intressen har Jämtkraft AB beviljats tillstånd att renovera Långforsens förfallna kraftverket i vattendraget Långan. Östersjölaxälvar i Samverkan är djup oroliga över utvecklingen.

Det är nämligen så här. Sverige har varit otroligt ivriga med vattenkraftutbyggnad genom åren. Under senare delen av förra seklet insåg regeringen att det inte fanns särskilt många outbyggda vattendrag kvar. Då togs beslutet att utse våra nationalälvar som för all framtid skulle ges skydd mot framtida utbyggnad av vattenkraft. Likaså infördes ett extra skydd i Miljölbalken för andra vattendrag som ännu inte var utbyggda. Avsikten var förstås att skydda dessa vattendrag för framtida generationer. Dessa kallas för så kallade fyrasexvatten. Namnet kommer från kapitel 4 6§ i Miljöbalken:

4 kap. 6 § Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål får inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden samt i följande vattenområden med tillhörande käll- och biflöden: ... I Indalsälven - Långan nedströms Landösjön.

Så trots att Långan har det högsta skyddet som kan likställas med nationalälvarnas skydd har ändå Jämtkraft fått tillstånd. Vi tycker det här är rent ut sagt är en rättslig skandal, vi skäms över rättssystemet och är oroliga över andra vattendrag tack vare beslutet. Nu riskerar fler älvar eller älvsträckor att prövas av vattenkraftbolagen och det är en utveckling som vi inte ser på med blida ögon. Nu är det viktigt att vi alla som värnar om våra sista strömmande vatten samarbetar för att stå emot de miljöförstörande intressena.

"Länsstyrelsen i Jämtland tycker att det är galenskap, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten liksom Kammarkollegiet instämmer i analysen. Nu återstår hoppet till politiken.

Jämtkrafts egna beräkningar säger att om 40 år är förtjänsten 7 miljoner kronor. Det är alltså eventuellt 7 miljoner kronor om 40 år på bekostnad av ett Natura 2000-område som politikerna i Jämtland ska rösta om.

Att det här är en struntsumma, det begriper alla. Egentligen handlar det bara om prestige för Jämtkrafts styrelse. "

Citat från Håkan Stenlunds debattartikel http://www.op.se/opinion/debatt/debatt-kraftverket-i-langforsen-ar-total-galenskap

Ett steg fram och två steg bakåt

Vi kan inte mer än att instämma med Stenlund. Det vore en annan femma om vi verkligen behövde el i Sverige, att produktionen var betydande från kraftverket och att det gav god ekonomi. Men nu är det inte så. Det är helt tvärtom och det är det som är så uselt i den här soppan.

Läs mer om turerna kring Långforsen på följande länkar:

http://www.ltz.se/opinion/debatt/helt-fel-att-bygga-ut-langforsen

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/vi-ar-glada-i-dag?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170328%3Avi-ar-glada-i-dag%3Anyh

http://www.fiskejournalen.se/miljon-forlorare-i-kampen-om-langforsen/