Fiskeåtgärder gynnar näringslivet

Länsstyrelsen har genomfört en pilotstudie som visar hur fiskeförbättrande åtgärder bidrar till näringslivsutvecklingen i Norr- och Västerbotten. Studien har genomförts kring Torne älv, Kalixälven och Byskeälven. Älvarna har de senaste åren varit föremål för restaurering och fiskereglering, vilket resulterat i ökat fiskbestånd och bättre sportfiske.

– Det är vad vi vet första gången en studie genomförts där det lokala marknadsvärdet av sportfisket kartläggs på det här sättet. Studien är begränsad till tre avrinningsområden men vi har fått fram bra indikationer på hur ett ökat sportfiske bidrar till näringslivsutvecklingen i de båda länen, säger Pontus Grahn, miljöekonom vid Länsstyrelsens vattenmyndighet.

Läs mer om studien här.