Förvaltning för sportfisketurism? Thomas Johansson inför laxkonferensen

I Umeå den 1-2 februari anordnas en nationell konferens med laxen och fisketurism i fokus. Vid konferensen medverkar bland annat Hans Majestät, Landsbygdsministern, Landshövdingen i Västerbotten, HaV, jordbruksverket, allehanda myndigheter, tjänstemän/kvinnor och föreningar som dagligen arbetar med laxfrågan. Östersjölaxälvar i Samverkan medverkar förstås.

Vi tog en pratstund med ordförande Thomas Johansson.

Hallå där Thomas. Vad har du förväntningar på den nationella laxkonferensen som går av stapeln i dagarna?

-          Jag har mycket höga förväntningar och det ska bli otroligt intressant. Syftet med konferensen är bland annat att komma till insikt hur vi ska kunna förädla laxen som resurs till bland annat fisketuristisk utveckling.

Du ska också stå på scenen och prata för Östersjölaxälvar i Samverkans räkning. Enligt programmet ska du prata om laxfiskeförvaltning för sportfisketurism och hur fiskerättsägarna ställer sig till detta.

-          Det stämmer och jag ska göra mitt bästa för att försöka nyansera bilen av verkligheten. Hur vi än vrider och vänder på det så finns det många olika viljor och ambitioner i älvdalarna och det är inte alltid lätt att enas mot ett gemensamt mål. Jag kommer bland annat att ställa ett par frågor som det inte finns några enkla svar till. Vem äger laxen och vem eller vilka äger ansvaret för förvaltningen till exempel.

Vad är ditt mål med presentationen?

-          Det är att belysa att vi måste arbeta gemensamt. Alla tillsammans, från fiskerättsägare till fiskare till myndigheter, för att hitta långsiktiga lösningar som leder till positiv utveckling för bestånden, fisket, fisketurismen och den lokala utvecklingen.

Läs mer om konferensen och se programmet här.