Visa ditt stöd för Åbyälven

Vi har tidigare rapporterat om turerna kring Åbyälven och framförallt Hednäs kraftstation. Nu har en lokal opinion bildats som vill visa både Skellefteå kraft AB och Skellefteå kommun att Skellefteborna hellre ser en levande älv än en kraftverksdamm.

Skellefteå Kraft och dess ägare Skellefteå kommun har öppnat upp för möjligheten att riva dammen och lägga ner kraftstationen i Hednäs om det finns en lokal opinion för det. Åbyälven är ett Natura 2000-område och har en unik stam av vildlax. Det skulle i så fall frilägga 14 mil av älv som det stora flertalet Åbyälvslaxar aldrig får tillgång till idag och ge nya möjligheter till natur- och fisketurism.

Kom och visa ditt stöd för opinionen. Nu finns en reell chans att Hednäs dagar kan vara räknade. Det är enormt viktigt att stötta det lokala initiativet och din medverkan likaså. Visa Skellefteå kraft och kommunen vad Skellefteborna vill!

Var: Bygdegården i Ålund
När: Söndagen den 12 februari kl. 14:00-17:00

Östersjölaxälvar i Samverkan medverkar via ordförande Thomas Johansson.

Läs mer om initiativet här.

Läs mer om Hednäs kraftstation här, här, och här.