REPLIK i Norran: Det går att få ut oändligt mycket mer av Åbyälven

DSC_3558.jpg

Den 11:e oktober skrev Älvräddarnas Christer Borg en replik till Skellefteå Kraft angående deras undermåliga skötsel av ärendet runt vattenkraftverket i Hednäs, Åbyälven. Tillsammans med Åbyälvens Övre och Nedre FVO undertecknade ÖiS skrivelsen som publicerades i lokalpressen, Norran. 

Uppmaningen var tydlig. När Skellefteå Kraft är ett kommunalägt bolag är det till sist upp till Skellefteå själva, genom sittande politiker, att besluta om man vill agera för naturens bästa eller inte. 

Hela repliken kan du läsa här >>