Ellen Bruno stöttar ÖIS

Östersjölaxälvar i Samverkan (ÖIS) är en organisation som jobbar för livskraftiga lax- och havsvandrande öringsbestånd i svenska vildlaxälvar som mynnar i Östersjön. Organisationen har bara funnits i drygt tre år men har redan haft stor positiv inverkan. Det är också därför människor som Ellen Bruno stöttar organisationen. Vi vill veta varför.

Varför tycker du att det är viktigt att ÖIS finns och jobbar för vildlaxälvarna?

Det finns många miljöorganisationer som arbetar för att få tillbaka mer vildlax i våra svenska älvar genom att verka för bättre reglering av fisket till havs och en mer beståndsanpassad förvaltning samt genom att återskapa fria vandringsvägar och habitat i älvarna. Men jag tycker att Östersjölaxälvar i Samverkan kompletterar detta arbete på ett bra sätt genom att sätta nationellt och regionalt fokus på just Östersjölax och genom att arbeta på nya och innovativa sätt. Det finns mycket arbete kvar innan vi når våra gemensamma mål!

Vilken fråga tycker du är den viktigaste att jobba med i framtiden?

Med den nya förvaltningsplanen för lax i Östersjön är jag mindre orolig för blandfisket till havs även om det fortfarande kan vara ett problem utanför vissa älvmynningar. Däremot behöver vi fortfarande få till en bättre beståndsbaserad förvaltning i älvarna. Frågan om de onödigt stora och för vildlaxen negativa utsättningarna av odlad lax blir också mer och mer akut i takt med att fisket till havs minskar. Dessa måste minskas drastiskt och samtidigt måste förutsättningarna för den vilda laxens reproduktion öka. Detta görs enklast genom att säkerställa fria vandringsvägar i våra vildlaxälvar.

Jag är också orolig för den fortsatt höga dödligheten av unga laxar innan de hunnit reproducera sig. Tiaminbristens orsaker är fortfarande inte klarlagda och ännu mindre hur vi kan minska den. Detta måste vara ett prioriterat forskningsområde framöver.

Mer om Ellen Bruno

Ellen är marinbiolog och arbetar som sakkunnig på Naturskyddsföreningens rikskansli med havs och vattenfrågor. Naturskyddsföreningens arbete med den vilda laxen har gamla anor och Ellen har fortsatt det arbetet under sina sex år på föreningen, främst genom att engagera sig i den nationella förvaltningen, arbeta för en ny lagstiftning för vattenkraft samt stöttat återställningsprojekt i lax- och havsöringsälvar med pengar från Bra Miljövalsfonderna. Exempel på laxälvar som fått stöd från fonderna är Mörrumsån, Testeboån och Dalälven.

Tidigare arbetade Ellen för EU-kommissionen och var där ansvarig för att ta fram förvaltningsplanen för lax i Östersjön. Planen är en av få fiskförvaltningsplaner där fångstnivåerna är satta i linje med maximal uthållig avkastning och därför följs den också av ICES i deras rådgivning trots att planen inte är antagen ännu.

Följ gärna Naturskyddsföreningens havs- och vattensarbete på:

Twitter: @bruno_ellen och https://www.facebook.com/havsnatverket/

 

Bli medlem du också

Vill du också hjälpa till? Härligt, då blir du stödmedlem och bidrar aktivt till fler laxar och havsvandrande öringar i våra älvar. Klicka här för att läsa mer eller swisha 100 kr till telefonnummer 123 576 66 47.

Vad får du som medlem

Vi är ingen organisation som har möjlighet att skicka klistermärken eller tygpåsar utan alla våra medel används till laxens och öringens bästa. Du får däremot ta del av våra nyhetsbrev och framförallt känna att du förhoppningsvis bidrar till någonting bra. Det kan räcka nog så väl.