Skandalförslag avslöjar greenwashförsök från Skellefteå Kraft

DSC_6238.jpg

Skandalförslag avslöjar greenwashförsök från Skellefteå Kraft, det menar ÄLVRÄDDARNAS SAMORGANISATION TILLSAMMANS MED SPORTFISKARNA, ÖSTERSJÖLAXÄLVAR I SAMVERKAN OCH ÅBYÄLVENS ÖVRE OCH NEDRE FVOF i ett pressmeddelande rörande Skellefteå Krafts handlingsplan för kraftverket i Hednäs, Åbyälven.

Så här lyder pressmeddelandet i sin helhet:

I maj 2016 meddelade Skellefteå Kraft AB att man vare sig lyssnar på den konsult man anlitat, eller de miljö- och fiskeintressen som sedan 1990-talet utan framgång försökt förklara för Skellefteå Kraft att Hednäs kraftverk i Åbyälven bör tas bort. Kraftverket ligger i en mot vattenkraft skyddad sträcka, producerar minimalt med el, och har en fiskväg som aldrig fungerat. Därför är Skellefteå Krafts beslut om minimala åtgärder inget annat än en beklämmande skandal.

Våra organisationer har på initiativ av Skellefteå Kraft under ett och ett halvt år suttit i en referensgrupp om åtgärder vid Hednäs kraftverk i Åbyälven, Skellefteå kommun. Åtgärder som skulle göra att Åbyälven uppnår ursprungsförhållandena, utan hinder eller fördröjningar för fisk att vandra upp eller ner förbi kraftverket i Åbyälven.

‒ Skellefteå Krafts linje innebär att de kommer att fortsätta att utreda och genomföra mindre åtgärder under ytterligare år framöver. De har hållit på med liknade åtgärder de senaste 20 åren utan att lyckas, menar Mikael Bergh, ordförande i Åby älvs Nedre FVOF.

Åbyälvens laxstam är svag och knappt 100 laxar per år hittar förbi kraftverket till lek- och uppväxtområdena 14 mil uppströms Hednäs, som därmed ligger inom Piteå och Arvidsjaurs kommuner.

‒ Jag känner mig som kidnappad i ett projekt som bara handlat om att få opinionen efter SVT:s Uppdrag Granskning-reportage i december 2012 att självdö, säger Christer Borg, ordförande i Älvräddarna.

Hednäs är enda kraftverket i Åbyälven och producerar el motsvarande två vindkraftverk. Med dagens elpriser är anläggningen en ekonomisk belastning för Skellefteå Kraft och för ägarna, Skellefteå Kommun.

‒ Att satsa 15 MSEK på tvivelaktiga åtgärder på en anläggning som inte bär sina egna kostnader är direkt vansinnigt. En utrivning var det besked från Skellefteå Kraft de flesta av oss i referensgruppen hade förväntat oss, säger Thomas Johansson, ordförande Östersjölaxälvar i Samverkan.

En utrivning skulle inte kosta mycket mer än de åtgärder som nu ska vidtas och som ingen vet om de lyckas. Nu får miljön i Åbyälven inte en chans att utveckla sig enligt de miljömål som fastslagits av EU. Åbyälven är ett Natura2000-område och har en stor potential för blomstrande sportfisketurism om kraftverket tas bort.

‒ Vi från fiskevårdsområdena vill ha fri vandringsväg förbi Hednäs kraftstation så att älvdalen kan utvecklas till den natur- och fiskedestination som den har potential för, säger Kjell Norén, ordförande i Åby älvs Övre FVOF. Det får vara färdiglekt med misslyckade fiskvägsexperiment nu.

Eftersom det är Skellefteå kommun som är ägare av Skellefteå Kraft måste nu kommunen visa sitt ansvar.

‒ Skellefteå kommun har ett särskilt ansvar när det gäller miljökvalitetsnormer enligt EU-rätt, menar Torkel Blomqvist, förbundsjurist på Sportfiskarna. När ägarna är folkvalda ställer det även särskilda krav på moral och ansvarstagande, vilket bör uttryckas i klara ägardirektiv om en utrivning av kraftverket.

Pressmeddelande på mynewsdesk >>

Kontaktuppgifter:
Christer Borg, ordförande Älvräddarnas Samorganisation: 0706-84 74 31
christer.borg@alvraddarna.se


Fler problem med Skellefteå krafts fiskvägar

‒  Dessvärre är Hednäs inte det enda kraftverket i våra vildlaxälvar som skapar mer skada än försvarbar nytta, menar Thomas Johansson, ordförande för Östersjölaxälvar i Samverkan.

Kraftverken Bruksforsen, Sågforsen och Fredriksfors  i Rickleån är under all kritik varpå Älvräddarna tillsammans med Rickleå övre FVO har skickat en hemställan i ärendet till Länsstyrelsen i Västerbotten.

- Vi har också uppmärksammat fiskvägen genom kraftverket i Agnäs, Öreälven, fortsätter Thomas.

De undermåliga fiskvägarna innebär att  lax och havsvandrande öringen inte kommer förbi vandringshindren i den utsträckning som är nödvändig för att dessa vildlaxälvar, med relativt sett svaga bestånd, ska ges möjlighet till en fortsatt positiv utveckling.

- Dysfunktionella fiskvägar riskerar att bli en flaskhals för återetableringen av vildlax i våra älvar. I de aktuella fallen bär Skellefteå Kraft fullt ansvar för att samtliga fiskvägar i deras anläggningar fungerar fullt ut vid både upp- och nedvandring. 

Inslag med Östersjölaxälvar i Samverkans Stefan Ågren i SVT angående. Öreälven >>
Hemställan undertecknad Älvräddarnas samorganisation samt Rickleåns övre FVO >>

Kontakt
Thomas Johansson
Ordf. Östersjölaxälvar i Samverkan