Föreslagen höjning av laxkvot trots forskningens rekommendation

DSC_6368.jpg

EU-kommissionen föreslår en höjning av laxkvoten kvoten med 15 % till 104 988 laxar för 2019. Detta trots att forskningen har föreslagit en sänkning av kvoten på Östersjölax med 30%.

Motivet till den rekommenderade sänkning är att beståndssituationen i många älvar har påverkats negativt av sjukdoms och M74 läget tillsammans med det omfattande polska tjuvfisket. Hoppet står nu till våra ministrar som senare i höst ska ta det slutgiltiga beslutet.EU-kommissionen föreslår en höjning av laxkvoten kvoten med 15 % till 104 988 laxar för 2019. Detta trots att forskningen har föreslagit en sänkning av kvoten på Östersjölax med 30%. Motivet till den rekommenderade sänkning är att beståndssituationen i många älvar har påverkats negativt av sjukdoms- och M74-läget tillsammans med det omfattande polska tjuvfisket.

- Hoppet till att EU-kommissionens förslag inte blir verklighet står nu till våra ministrar som senare i höst ska ta det slutgiltiga beslutet, säger Thomas Johansson, Östersjölaxar i Samverkan.