Svaga uppgångar, lax i havet och sjukdomsläget.

Så känner du igen sjuk lax. Illustration: Henrik Båge

Så känner du igen sjuk lax. Illustration: Henrik Båge

Yrkesfisket längs den Svenska kusten fiskade i år snabbt upp sin kvot och även det finska kustfisket rapporterade om stora mängder lax. I Östersjöälvarna har dock laxen lyst med sin frånvaro.

Både uppvandring i älvar med uppvandringskontroll och sportfiskarnas fångster har över lag varit dåliga i älvarna. Rapporter om sjukdomsläget från våra älvar verkar i nuläget ganska bra, kanske för att det är så lite fisk i de flesta Östersjöälvarna. I Torneälven nedströms Pajala har det dock börjat visa sig en del lax med sjukdomssymtom och även en del döda laxar. Även i Byskeälven har fler observationer än tidigare gjorts av sjuk och död fisk. Vindelälven har de senaste åren varit hårt drabbad av angrepp. I år rapporteras det redan om flera sjuka och döda fiskar.

Det är ofta sensommaren som de flesta observationerna av sjuk och död fisk brukar göras. Vi vill be er hålla ögonen öppna och rapportera in till SVA om ni ser något i älvarna.

Lämna rapport till SVA här >>