Vad händer i Rickleån?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

 

Rickleån är en väldigt vacker å med unik karaktär. Det är bara två större vattendrag, Emån och Rickleån, i hela Sverige som har en så kallad seapool, alltså en fors som rinner rakt ut i havet. Rickleån är också unik genom att ån nedersta delar nedströms Robertsfors aldrig har blivit flottledsrensade. De goda sakerna i all ära, ån lider dock av kraftig negativ påverkan av vattenkraft. Glädjande nog kan det vara saker på gång som kan leda till bättre fiskvandring och miljöer i ån.

 

Hur har fisket varit hittills?

Säsongen började med kallt vatten och utan någon kraftig vårflod. Trots att förhållandena inte varit de bästa verkar tillgången på fisk ha varit ganska bra har det fångats en hel del öring. Några riktiga huggsexor har det dock inte blivit i det kalla vattnet. Övervintrad lax verkar dock saknas nästan helt. Under slutet av Maj har inslaget blänkare ökat.

 

Vilka är förväntningarna inför laxsäsongen? (prognos, annat)

I Rickleån sker nästan inget riktat fiske efter lax. Nästan alla laxar som fångas är bifångst vid öringfiske. Fortfarande är de flesta laxarna som tas övervintrad och utlekt eller färgad höstfisk. Glädjande är dock att mycket lax observerats på lekplatserna de tre senaste åren och vi hoppas naturligtvis på ännu ett bra år 2017. När det gäller öringen så tror vi att beståndet är ganska stabilt. Om en säsong blir lyckad eller inte beror mer på om yttre förhållanden som vattenföring och vattentemperatur blir gynnsamma.

 

Ser ni några hot eller bekymmer?

Rickleåns två största problem beror båda på att den är utbyggd för vattenkraft. Om man inte får en mycket regnrik sommar är ofta tappningen så låg att lax och öringfiske blir mycket svårt. Funktionen hos fiskvägarna som finns vid kraftverken i Robertsfors är tveksam vilket gjort att återetablering av lax och havsöring uppströms Robertsfors gått mycket långsamt. Vad som händer med fisken som skall nedströms vet vi nästan inget hur den klarar sig men åtgärder vid kraftverken för att underlätta passage är minimala. Vi har förhoppningar att ett nystartat projekt lett av länsstyrelsen (Samverkansprojekt Rickleån) skall kunna bidra till att en del av dessa problem kan åtgärdas.

Vi misstänker även att laxen i Rickleån drabbats ganska hårt av den sjukdom som florerat i flera av Östersjöns älvar. Tillgången på lekfisk har som sagt varit god de tre senaste åren och våren 2015 fångades det även många utlekta laxar vid vårfisket. De senaste två vårarna har det i stället fångats ovanligt få laxbesor vilket vi tror kan bero på sjukdom hösten före. Antingen har fisken dött eller också har den lämnat ån redan på hösten.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

Inga förändringar i år. 2016 införde Rickleå övre FVO ”catch and release” för öring under de tre första veckorna på säsongen. Detta för att skydda utlekt öring och även lax som förvånansvärt ofta förväxlas med öring.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Robertsfors kommun tillsammans med Rickleå by och Rickleå övre FVO driver ett projekt för att restaurera flottledsrensningar i forsarna mellan Robertsfors och Överklinten. Projektet väntar nu på tillstånd från miljödomstolen och i bästa fall kan något objekt åtgärdas redan i år. Som tidigare nämnts startar ett stort projekt Samverkansprojekt Rickleån som skall jobba brett med åtgärder och utveckling av hela avrinningsområdet. Vi har stora förhoppningar att en hel del åtgärder kommer att vara positiva för fisken och fisket.

 

Vi deltar i projektet för kustövervakning som Umeå kommun driver tillsammans med länsstyrelsen. Detta innebär att övervakning av Rickleåns fredningsområde kommer att ske ett flertal tillfällen under säsongen. Under förra året utbildade både Rickleå by och Rickleå övre FVO flera nya tillsynsmän som nu fått sina förordnanden. Så chansen/risken att stöta på en tillsynsman bör öka även längs ån.

 

 

Tack till Anders Kagervall för informationen. Besök Rickleå övre FVO eller Rickleå by för att läsa mer om fisket i Rickleån.

Information från laxälvar.se