Vad händer i Bureälven?

Att förutspå årets uppgång av lax och öring i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

 

Bureälven ligger strax söder om Skellefteå och klassas idag inte som en vildlaxälv. Föreningen jobbar däremot stenhårt tillsammans med Skellefteå kommun att stärka bestånden av både lax och öring i bland annat olika återställningsprojekt. Föreningen är också progressiv i sin förvaltning vilket bör öka chansen att etablera starka bestånd. Dessvärre regleras älven på ett usel sätt och vi håller tummarna för att kraftbolaget satsar på miljön i framtiden.

 

Hur har fisket varit hittills?

Som i de flesta andra älvar har vi fått uppleva en kall och väldigt utdragen vår där isen låg kvar på sjöarna rekordartat länge, vilket inte var det bästa för fisket. Men när värmen till slut kom började även en del fina fiskar att rapporteras in, både stor harr och några fina öringar har fångats under vårfisket.

 

Vilka är förväntningarna inför öringsäsongen?

Vi har sett ett ökat antal fiskande som hittat till Bureälven tack vare de senaste årens fina fiske. Förhoppningsvis ska detta på sikt även bidra till fler rapporterade fångster. Sedan två år tillbaka har vi enbart catch & release på all öring, och ev lax, som fångas i älven. Så att de fiskar som fångas även återutsätts och därmed får möjlighet att återkomma för lek till hösten. Detta gör också att fler fiskare får chansen till en riktig drömfångst.

 

Ser ni några hot eller bekymmer?

Från fiskevårdsföreningens sida fortsätter vi jobba tillsammans med kommunen och Länsstyrelsen för att skapa förutsättningar för ökad kapacitet i vår lilla och fina älv. Detta gör vi både med våra fiskeregler men även genom restaureringar efter flottningsepoken och anläggande av lekområden. På sätt kan vi stärka våra bestånd som tyvärr är ganska sköra i nuläget.

Samtidigt fortsätter vi även aktivt delta i arbetet med genomförande av vattendirektivets mål om god ekologisk status och fria vandringsvägar förbi de småskaliga vattenkraftverken som finns i Bureälven. Så utmaningar och bekymmer finns det definitivt. Men vi ser en positiv utveckling på senare år och en ljus framtid för vår älv!

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

Det har inte skett några förändringar i våra fiskeregler eller priser inför denna fiskesäsong.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Bureälven har under de senaste åren restaurerats och vandringshinder har åtgärdats för att öka älvens möjligheter till produktion så att fler fiskar ska hitta lekplatser. Vi följer upp detta genom elfiskeundersökningar och har redan sett positiva resultat på åtgärder. På vår hemsida finns mer information om vårt område och det arbete vi gör i Bureälvens nedre fiskevårdsområde.

För att skydda vår lilla älv och vårt bestånd av öring har vi sedan tre år tillbaka arrenderat fällplatser i havet för att minska fisketrycket utanför älvens mynning. Detta är möjligt tack vare gott samarbete med Bureå samfällighetsförening och förhoppningsvis får vi tillgång till fler fiskevatten att arrendera inom kort.

 

 

Tack till Johannes Lindberg för informationen. Besök www.burealven.se för att läsa mer om fisket i Bureälven