Vad händer i Sävarån?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

 

Sävarån är tillsammans med Testeboån och Kågeälven en av våra allra minsta vildlaxälvar. Trots sin ringa storlek har ån ändå den bästa yngelutvecklingen bland hela Västerbottens laxälvar. Sävarån har restaurerats under flera år vilket tycks ha gett bra effekt på laxbeståndet och ån har för första gången på väldigt länge fria vandringsvägar från källan och ner till havet.

 

Hur har fisket varit hittills?

Det har varit lite trögt så vitt vi vet. Det har fångats en hel del övervintrad öring som vanligt men laxfisket har varit segt. Det har återutsatts ett par laxar på de nedre sträckorna men känslan är att den bästa tiden kommer så länge vi har bra vattenföring.

 

Vilka är förväntningarna inför laxsäsongen?

Vi förväntar oss inget speciellt år utan det är först om ett par år vi förväntar oss att få tillbaka en bra generation med lax igen. Öringfisket är underskattat i Sävarån och vi rekommenderar att testa nattfisket i juli och augusti.

 

Ser ni några hot eller bekymmer?

Risken är att vattnet rinner undan för fort vilket kommer att försvåra fisket. Det har också varit ett ökat fisketryck i ån under våren och det har varit förvånande att vi har träffat på flera flugfiskare som inte har köpt fiskekort.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna? (regler, priser, kvoter, metoder, annat)

Det är två nya beslut som är viktiga. Vi har inför totalt fiskeförbud 1 sept – 31 okt för att skydda leken och sen har vi infört maxmått på gädda i åns nedersta delar. Sen behåller vi de gamla progressiva reglerna sedan tidigare med bl a no kill på lax och fönstermått på öring.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Vi medfinansierar tillsyn ute i Skeppsvik i år igen för att säkra att inget fuffens sker i fredningsområdet.

 

Tack till Sävaråns Fvo för informationen. Besök https://www.fiskekort.se/savaran/ för att läsa mer om fisket i Sävarån.

Mer information på laxälvar.se