Vad händer i Kalixälven?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

 

Den majestätiska Kalixälven är, gudskelov, outbyggd och en av våra nationalälvar. Kalixälvslaxen är känd för sin stridbarhet och det kan man förstå eftersom den simmar långt upp i systemet och passerar bland annat Jockfall på färden. Nu har vi pratat med älvens starke man Ronny Landin och frågat hur han ser på säsongen.

 

Hur har fisket varit hittills?

Det har faktiskt varit bra med tanke på att det inte har varit enormt mycket lax. Eftersom det är turbulent i Byske och Torne har fiskat dåligt så har fiskarena kommit till oss istället. Det har säkert bidragit till att fler fiskar har fångats. Vattenståndet är och har varit perfekt och nu under de senaste dagarna det sjunkit så att laxen kan vandra i fisktrappan i Jockfall.

Ängesån har tråkigt nog fiskat dåligt under säsongen och bara ströfiskar har kommit upp.

Kamlunge har fiskat okej varken mer eller mindre.

 

Vilka är förväntningarna inför fortsatt laxsäsongen?

Nu när yrkesfiskarna har fått stänga kan det smälla till med uppgångarna och jag har goda förhoppningar de närmsta veckorna. Vattnet får helst inte bli så mycket varmare men smältvatten kan ge en bra sänkning på tempen och ge skjuts på flödena igen.

 

Ser ni några hot eller bekymmer?

Vi är oroliga för M74 och eventuellt de andra sjukdomarna som laxen har. Sen har vi problem med fiskare som tar upp alldeles för många fiskar under en säsong. Det förekommer att det säljs spöfångad fisk ute i byarna och det är inte okej.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

Inga nya regler i Kalixälven så vitt jag vet.

 

I Ängesån har de satsat på att testa gälplomber, fridlyst öringen och infört no kill på lax under augusti i ån.

 

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Vi har satsat på nya boenden i Jockfall och byggt nya fina stugor.

Fler tillsyningsmän i både Ängesån och Jockfall.

 

 

Tack till Ronny Landin för informationen. Besök www.jockfall.com för att läsa mer om fisket i Kalixälven