Vad händer i Piteälven?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

Den fantastiska Piteälven är en av våra fyra nationalälvar och har alldeles utmärkt fiske från kust till fjäll. Älven är mest känd för sitt fina harrfiske men under senaste åren börjar allt fler upptäcka lax- och öringfisket. Dessvärre, nationalälv till trots, finns Sikfors kraftstation i älven vilken inverkar negativt på fiskvandringen i älven.

 

Hur har fisket varit hittills?

Piteälven har en sen laxuppgång vilket gör att laxfisket inte har kommit igång ännu.

 

Vilka är förväntningarna inför laxsäsongen?

Vi hoppas att trenden från de senaste åren med en ökad uppvandring fortsätter. Det har börjat relativt bra för havsöringen och vi hoppas att det fortsätter med laxen.

 

Ser ni några hot eller bekymmer?

Funktionen då det gäller fiskvägen vid Sikfors kraftstation är ju alltid ett ”hot”. En del åtgärder har vidtagits inför årets säsong som förhoppningsvis förbättrar fiskvägens funktion.

Smoltavledaren vid Sikfors kraftverk har inte kunnat läggas ut på grund av en vajer som gått av. Denna försening innebär att en stor del av smolten kommer att passera Sikfors utan avledaren. Vad detta innebär på lång sikt är ju svårt att säga men det är ju inte positivt.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

Inga förändringar detta år.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Samarbetet med Jävre byamän vid kusten har utökats. Ytterligare två fiskplatser finns med i vårt avtal och kommer inte att nyttjas för fiske med fasta redskap.

Flottledsrestaurering kommer att genomföras i två biflöden, Stockforsälven och Vitbäcken, inom ReBorn-projektet.

Utökad tillsyn i delar av älven.

 

Tack till Pite älv Ekonomisk Förening för informationen. Besök www.pitealv.se för att läsa mer om fisket i Piteälven