Vad händer i Åbyälven?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

Åbyälven är en fantastiskt fin liten älv norr om Skellefteå. Älven har ett fint bestånd av vildlax och i vissa elfiskelokaler är yngeltätheterna imponerande höga. I älven finns tyvärr Hednäs kraftstation som begränsar Åbyälvens utveckling. Glädjande nog pågår en lokal och nationell opinion mot Skellefteå Kraft AB att åtgärda problematiken med kraftstationen.

 

Hur har fisket varit hittills?

Den sena våren innebar att allt fiske i älven startade senare i år jämfört med tidigare år. Det ledde till att årets försäsongsfiske på öring var sämre i år än tidigare år. En bidragande orsak till det berodde nog på att fisket koncentrerades till ett mindre antal fiskedagar jämfört med de senaste åren.

Efter en trög start så kom det äntligen laxsteg i slutet av maj början på juni och ett antal nystigna laxar fångades. Laxstegen ebbade ut ganska snabbt och då vi fick varmare väder och lite nederbörd så sjönk älven ganska snabbt och blev varm vilket kan vara en bidragande orsak till minskade laxsteg.

Vi hoppas fortfarande på att det kommer att komma mer lax senare under juni månad speciellt om vi även kan få lite nederbörd som kan höja vattenföringen i älven och sänka vattentemperaturen.

 

Vilka är förväntningarna inför laxsäsongen?

Vi hoppas fortfarande att årets laxsäsong fortsätter i samma spår som de två senaste åren med en ökning av uppvandrande fiskar. Vi får väl se hur den sena våren och det väder som vi haft hitintills i år kommer att påverkat årets laxvandringen.

 

Ser ni några hot eller bekymmer?

Vi har tyvärr sett en ökning av sjuka fiskar under hösten de senaste åren liknande som ett antal andra älvar har haft. Vi vill gärna att de som ser eller hittar skadad eller död fisk under säsongen rapporterar detta till ordforande@abyalven.se.

I och med att fisketrycket ökat i Byskeälven samt att de förändrat möjligheter för fiskare att köpa årskort så kan de bli ett ökat antal fiskare i Åbyälven i år. Vi gör vad vi kan för att förbereda infrastrukturen för detta t ex märka ut fler parkeringar för fiskare mm.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

Fiskereglerna är samma som förra året och finns på vår hemsida samt i det infoblad man kan ladda ner där.

Då det gäller fiskekortspriserna så har vi till denna säsong gjort en prisjustering enligt nedan som också återfinns på hemsidan.

Dygnskort 100kr

Veckokort 300kr

Årskort 600kr

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Vi jobbar aktivt för att få till en förändring då det gäller Skellefteå kraft beslut att investera 15 miljoner i fiskvägar mm istället för att riva ut dammen.

Även detta år så har vi arrenderat tre platser för fasta fisken i havet utanför Åbyälvens mynning och planerar att fortsätta med detta även kommande år för att skydda den uppvandrande laxen och öringen.

Går allt vägen med finansieringen så kommer vi även under detta år att bedriva tillsyn i havet i Åbyälvens fredningsområde speciellt med fokus på att det inte finns nät innanför 3 meters kurvan på sjökortet under tiden detta inte är tillåtet. Detta för att skydda vår öringsstam.

 

 

Tack till Mikael Bergh för informationen. Besök www.abyalven.se för att läsa mer om fisket i Åbyälven

Mer information: laxälvar.se