Vad händer i Lögdeälven?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

 

Nu har vi kommit till underbara Lögdeälven i Västerbotten. Älven är en av våra mest klassiska vildlaxälvar och är känd för sin lämplighet till flugfiske. Under de senaste åren har laxbeståndet ökat rejält och dessutom har ett omfattande restaureringsarbete startat i älven som förhoppningsvis kommer att gynna beståndsutvecklingen ytterligare.

 

Hur har fisket varit hittills i år?

Det var premiär i älven den 1 maj och det har sålts bra med fiskekort. Vi har utövat tillsyn och varit nöjda med att samtliga har löst fiskekort och agerat bra vid vattnet. Förhållandena har varit relativt goda i starten och vi förväntar oss ingen större vårflod. Troligtvis har fångsterna varit skrala hittills på grund av den sena våren.

 

Vilka är förväntningarna inför säsongen?

Baserat på statistik från laxtrappan i Fällfors tycks vi se en cykel på laxen på ca 6 år.  I fjol var det skapligt med fisk och i år bör det bli något mer än i fjol. Vi förväntar oss mycket fisk 2018. Samtidigt kan restaureringarna i älven delvis störa fisket men vi tror på att det på sikt kommer att bli riktigt bra med bland annat fler fiskeplatser.

 

Ser ni några hot eller bekymmer inför säsongen?

Restaureringarna kan påverka fisket genom grumling men vi hoppas att fiskegästerna har överseende med detta. Länsstyrelsen kommer att informera var och när maskinerna är i älven. Den redan nu låga vattenföringen kan ge besvärligt fiske för säsongen om vi inte får rikligt med nederbörd.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

I varken Mo-Lögde Fvo eller i Lögdeälvens Fvo har vi inte beslutat om regelförändringar eller prisförändringar jämfört med i fjol.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Laxälvsvärden Peter Gustavsson fortsätter jobba även i år med bland annat statistik, tillsyn och som en vaktmästare. Vi jobbar också med en gemensam laxförvaltningsplan för hela Lögdeälven som Länsstyrelsen i Västerbotten hjälper oss med. SLU och Länsstyrelsen kommer också att försöka telemetrimärka lax i älven och studera hur de vandrar och påverkas av ett eventuellt fiske, det blir spännande att följa.

 

Tack till Mo-Lögdeå Fvo och Lögdelälvens FVO för informationen.

Besök följande sidor för att läsa mer om fisket i Lögdeälven

http://www.laxalvar.se/Sv/logdealven/Pages/default.aspx

https://www.nordmaling.se/?id=9883

https://www.nordmaling.se/?id=9868