Vad händer i Mörrumsån?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

Nu fokuserar vi på Sveriges mest kända laxvattendrag - Mörrumsån, pärlan i Blekinge län. 

 

Hur har fisket varit hittills?

Något fler fiskare än i fjol har besökt Mörrumsån under tidig vår. Fisket började den första mars på sträckan närmast havet och gav både en del blänkare (nystigen havsöring) och en del övervintrad fisk. På övriga sträckor öppnade fisket sista lördagen i mars. Den låga vattenföringen fick många gäster att tänka om när det gällde lin- och betesval och även valet av fiskeplatser blev annorlunda jämfört med en vår med normalt vattenstånd. De lätta linorna gjorde att det för de flesta blev ett betydligt enklare fiske än vad man är van vid i mars och april.

I samband med påsken kom ett bakslag i vårvärmen och det har sedan varit fortsatt ovanligt kallt även de två första veckorna i maj. Den första nystigna laxen togs därför först den 6 maj (103 cm, 13,48 kg). Därefter blev det ytterligare ett par fina fiskar, men först nu i tredje majveckan har vattentempen nått över tiogradersstrecket.

 

Vilka är förväntningarna inför laxsäsongen?

De senaste åren har laxuppgången varit över förväntan. Vi har med tanke på lovande rapporter från fiskare i havet all anledning att tro att även årets uppgång ska bli fin. Det som eventuellt kan påverka åt andra hållet är det låga vattenflödet, men när temperaturen nu stiger lite i vattnet har vi dock fortsatt gott hopp om att större fångster är på gång. I övrigt förväntar vi oss många nöjda gäster som är med och skapar nya härliga fiskehistorier från ån.

Vi förväntar oss också att vår nya platschef Ida-Maria Rigoll ska trivas bra på Mörrums Kronolaxfiske och att hon med sina erfarenheter kommer att sätta sin prägel på både förvaltning och utveckling av fisket och anläggningen!

 

Ser ni några hot eller bekymmer?

Senaste årens sjukdomsbild hos Östersjölaxen oroar fortsatt. Orsakerna till de varierande sjukdomssymptomen och den ökade dödligheten i de flesta Östersjölaxälvarna är inte klarlagda. Mycket talar för att människan på olika sätt rubbar förutsättningarna för laxens uppväxt i havet, vilket gör den nedsatt och mottaglig för olika virus. Om det är en så komplex ekosystemfråga är det också svårare att se någon lösning på problemen i närtid. I Mörrumsån indikerade vårens relativt få fångster av utlekt lax och havsöring att sjukdomarna krävt sina offer under höst och vinter.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

Nytt för våra gäster är att de kan boka ett fiskepaket online via vår hemsida. Paketen är prisreducerade helhetslösningar med innehåll som passar för respektive årstid. Ingående delar förutom fisket kan vara till exempel boende med olika standard, frukost, lunch och middag, guidning, flugbindning, kastinstruktioner för fluga, appen Mörrumsguiden, m m. Vi har under våren haft de första paketgästerna och vi har haft mycket kul tillsammans både på kurser och på mer renodlade fiskepaket. Vi ser verkligen fram emot resten av säsongen!

 
 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

En storsatsning på kartering av historisk mänsklig påverkan och lämpliga återställningsområden har under året gjorts i ån. Liksom under 2015 och 2016 kommer återställningsåtgärder att utföras på några väl valda platser 2017. Elfisken har visat på stor förbättring när det gäller återväxten av öring på de tidigare återställda platserna. Kan arbetet fortsätta spelar utsättningar av öring snabbt ut sin roll.

Just nu pågår ett forskningsprojekt i Mörrumsån och Emån som handlar om rehabilitering av utbyggda vattendrag. I Mörrumsån handlar det om att genom före- och efterundersökningar visa hur utrivningen av åns nedersta kraftverk bland annat påverkar bottenfauna, flora och fauna i strandzonen samt laxfiskens vandringar. För att kunna pejla laxens beteende runt kraftverket fäster man radiosändare på ett antal fiskar. Proceduren fortsätter efter utrivningen och jämförs med vandringshastighet, fördröjningar, m m som fanns före åtgärden.

 Våra tillsynsmän har också fått uppdraget att vara fiskevärdar och ambassadörer för Mörrums Kronolaxfiske. Via sociala medier förses de därför med kontinuerlig info om vad som är på gång i och runt ån och kan vidarebefordra till nyfikna gäster. De har försetts med en ny tillsynsväska som förutom information innehåller beten och flugor för olika förhållanden som de kan dela ut till fiskare som inte riktigt hamnat rätt. De har vår nya app Mörrumsguiden installerad och kan snabbt förklara var olika fiskeplatser ligger, hur man tar sig dit, var man parkerar och hur platserna ska fiskas med framgång.

Vi hälsar nya och redan rutinerade fiskare välkomna till Mörrumsån 2017!

 

Tack till Mattias Holmquist för informationen. Besök www.morrum.com för att läsa mer om fisket i Mörrumsån.