Vad händer i Moälven?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

Nu är det dags för en uppdatering från Moälven i Västernorrlands län. Örnsköldsviks kommun och fiskerättsägarna har idogt arbetat med älven under många år. Det har jobbats med återställningar och det har bland annat byggts en fiskväg i Sågfallet i Utterån. Älven är ännu inte klassad som en vildlaxälv men förhoppningen är att statusen snart ska klassas upp. Vi håller tummarna för detta från ÖIS.

 

Vilka är förväntningarna inför laxsäsongen? (prognos, annat)

Förväntningen är en rikare uppgång av lax och öring än tidigare. Det vill säga fler än totalt 150 räknade havsvandrande öringar och laxar i Sågfallet under en säsong, i biflödet Utterån, cirka 2,5 mil uppströms mynningen i Örnsköldsviksfjärden.

 

Ser ni några hot eller bekymmer?

Låg vattenföring vilket får följdproblem med en begränsad uppvandring till vissa områden och sjukdomar som kan ha kopplingar till varma vattentemperaturer, låga flöden och anhopningar av fisk.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna? (regler, priser, kvoter, metoder, annat)

Myckelgensjö, Södra Anundsjöån, Norra Anundsjöån, Anundsjöns, Molidens, Gottne och Nedre Moälvens FVO har infört gemensamma regler för lax och öring. Reglerna innebär att max 1 lax och öring, minimimått 50 cm, får tas upp per fiskare och dygn. Utöver det finns egna bestämmelser inom varje område vad gäller fisketider/fredningstider, C&R och fredningsområden.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017? (inlösen kustfiske, återställningar, dammutrivning, samarbeten, tillsyn, annat)

Inför i år har 35 personer gått utbildningen för fisketillsyn. En grupp för ideell fiskevård har startats upp som kommer jobba med praktisk fiskevård och eventuellt stötta FVO med tillsyn.

 

Tack till Erik Spade för informationen. Besök denna sida för att läsa mer om fisket i Moälven och i Örnsköldsviks kommun.