Vad händer i Ljungan?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

 

Nu har turen kommit till vackra Ljungan i Västernorrland. I älven finns ett vilt bestånd av lax och både vild och odlad öring. Under senaste åren genomförs stora återställningsprojekt för att stärka den vilda reproduktionen.

 

Hur har fisket varit hittills?

I Ljungan har vi en aktiv och publik fångstrapportering som man kan följa här.
Vårfisket efter havsöring har i skrivande stund inte kommit igång riktigt även om en del fiskar är fångade. Vi tror att det extrema kalla vädret och kalla vattnet kanske är orsaken? Senaste två åren har vi haft bra laxfångster om man jämför med tidigare år och de senaste två åren har det varit ovanligt tidiga laxuppgångar. Trots det är det få fiskare som fiskar lax i älven. Det har rapporterats 106 fångade laxar senaste året med en medelvikt 5,8 kilo (se mer i fångstrapporteringen). Havsöringsfångster senaste året i skrivande stund 737 rapporterade fiskar med en medelvikt om ca 1,5 kilo vilket är ganska bra.
 

Vilka är förväntningarna inför laxsäsongen?
Vi tror på ännu bättre laxfiske pga ökade uppgångar senaste två åren och förhoppningsvis
ett fortsatt skapligt havsöringsfiske. Vi har ingen räknare utan antagandet grundar sig delvis
på elfisket och fångstrapporteringen.

 

Ser ni några hot eller bekymmer?
Vi hade omfattande fisksjukdomar hösten 2016 som drabbade all fisk. Vi håller tummarna för att vi klarar oss från liknande bekymmer i år.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

Få nyheter i år. Samma priser och regler som föregående år med 1500 kr för årskort, 600 kr för veckokort och 120 kr för dygnskort. Fortsatt sänkesförbud, fönsteruttag lax,
endast fenklippt havsöring får fångas etc. Fortsatt obligatorisk fångstrapportering inom 48 timmar som vi upplever att efterlevs bra. Endast lax och havsöring ska rapporteras. Enligt uppgift från harrfiskarna så har harrfisket varit riktigt bra. Vissa tillresta fiskare påstår att harrfisket i Viforsen är av "värdsklass" vilket vi glädjs över.
Vi har delvis en ny organisering av tillsynen med en tillsynssamordnare och flera gemensamma
tillsynstillfällen. Vi förväntar oss att det ska ge en bättre tillsyn.
Fortsatt samma organisation med en samordnad förvaltning av de båda fiskevårdsområdena med en förvaltningsgrupp åtminstone till och med 2018.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?
Vi genomförde omfattande biotopvårdsåtgärder i huvudfåran under 2016 och vi fick nyligen besked om att vi har budget att fortsätta arbetena även i år. 
Vi har en plan att genomföra en dammutrivning inom ett par tre år i det relativt stora biflödet
Stångån i samband med byggandet av ett nytt järnvägsspår. Det kommer att gynna främst
havsöringen. Biotopvårdsåtgärder genomförda i Bunstabäcken. Havsöringslek på
åtgärdade biotopområden. Borttagning och byte av vägtrummor i Bunstabäcken.

 

Tack till Leo Oras vid Nedre Ljungans Sportfiske för informationen.