Vad händer i Öreälven?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

 

Vi rör oss ytterligare norrut och hamnar idag i Öreälven i Västerbottens län. Älven har haft en mycket positiv utveckling av lax de senaste åren men har också haft en del bekymmer som fiskevårdsområdet har fått brottats med. Älven är definitivt värt att hålla ett öga på i framtiden som vildlaxälv.

 

Hur har fisket varit hittills i år?

Vi har ännu inte haft premiär i älven utan vi tog beslut att senarelägga denna i år till den 1 juni. Motiveringen till detta är att vi vill både skydda kelt och de tidigt stigande laxarna från fiske.

 

Vilka är förväntningarna inför säsongen?

Vi förväntar oss mer lax än i fjol. Vi har förkortat säsongen med 10 dagar vilket kan leda till att fiskekortsförsäljningen backar. Men å andra, älven blir mer och mer känd vilket kan leda till att försäljningen ligger stabilt.

 

Ser ni några hot eller bekymmer inför säsongen?

Vi är oroliga över eventuellt tjuvfiske/ryckfiske i några känsliga områden i älven som vi har stängt från fiske. Det är svårt att övervaka de stora ytorna vi har men vi ska göra vårt bästa. Vi följer också sjukdomsbilden på laxen.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

Det är i huvudsak tre nya saker som är viktigt för fiskegästerna. Vi har beslutat att ha:

1)    Fiskepremiär i älven 1 juni

2)    Laxforsen i Torrböle är helt stängd för fiske eftersom vi har haft problem med felkrokningar där

3)    Under senhösten kommer vi att upplåta fiske efter öring i älvens nedersta del från havet och upp till och med E4-bron.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Ja, vi har medfinansierat ett tillsynsprojekt efter när som Umeå kommun driver i kusten. Vi vill lära oss mer om nätfisket är ett problem eller inte i fredningsområdet. Sen jobbar vi kontinuerligt för att förbättra fiskemöjligheterna i älven. Vi hoppas bland annat kunna tidigarelägga den egentliga laxfiskepremiären som idag är den 19 juni från myndigheterna.

I år satsat vi också på en mer organiserad tillsyn i älven. Vi är också glada över att vi äntligen får en fiskräknare i älven som SLU ska sköta under året.

 

Tack till Öreälvens Fvo för informationen. Besök www.orealven.se för att läsa mer om fisket i Öreälven.

Mer information på laxälvar.se