Vad händer i Hörnån?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

 

Hörnån är ännu inte klassad som vildlaxälv men mycket pekar mot att ån kan bli uppgraderad till vår 17:e vildlaxälv snart. Det finns naturlig reproduktion i ån vilket är oerhört glädjande. Idag är ån mest känd för sitt fina havsöringfiske.

 

Hur har fisket varit hittills i år?

Fisket har varit okej, varken mer eller mindre. Runt premiären den 1 maj var vattnet fortfarande väldigt kallt och vårfloden var senare än normalt. Det har ändå varit mycket fiskare i ån men så vitt vi vet har inte blänkarfisket kommit igång ännu.

 

Vilka är förväntningarna inför säsongen?

Vi hoppas som vanligt på rikligt med nederbörd eftersom ån annars går låg och varm. Enkelt sagt är vi helt beroende av regn för att ha ett givande fiske.

 

Ser ni några hot eller bekymmer inför säsongen?

Det är vattenföringen framförallt men samtidigt har vi ett mycket högt fisketryck i ån under perioder. Vi måste på något vis hitta lösningar för att minska trycket under de mest intensiva fiskeperioderna.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

Vi behåller tidigare års fiskeregler där vi bland annat har fönstermått på öring 50-60 centimeter.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Ja, vi har medfinansierat ett tillsynsprojekt i tre år som Umeå kommun driver i fredningsområdet. Vi har också infört ungdomskort för att engagera fler ungdomar till fisket vilket har varit en lyckad satsning.

 

 

Tack till Hörnåns Fvo för informationen. Besök www.fiskekort.se/hornan för att läsa mer om fisket i Hörnån