Vad händer i Ume-/Vindelälven?

Att förutspå årets laxuppgång i älvarna är ungefär lika enkelt som att sia om vädret. Det kan bli lite hur som helst. Det finns däremot andra saker som kan vara bra att känna till om våra medlemsälvar inför årets fiskesäsong. Vi har pratat med representanter i våra älvar under våren och frågat om det finns nya regler, priser, förväntningar och annat som kan vara bra att känna till.

 

Vindelälven är vår sydligaste nationalälv och är vida känd för sitt fina fiske från kust till fjäll. Inte minst områden som Sorsele och Ammarnäs ringer fint i en fiskares öra. Ungefär fyra mil från kusten sammanflödar Vindelälven med Umeälven. I själva Umeälvens finns Stornorrfors vattenkraftverk som stör fiskvandringen och det har under ca tio år arbetats för att förbättra passagemöjligheterna för fisken. Nedre Umeälven kan också stundtals erbjuda riktigt bra fiske efter framförallt öring.

 

Vilka är förväntningarna inför laxsäsongen?

Förväntningar på säsongen är goda då åtgärder är gjorda vid nedre Baggböleforsen under vårvintern. Forsen har varit riktigt besvärlig för fisk att passera. Åtgärderna förväntas minska tidsfördröjningen i området samt öka andelen fisk som hittar upp till fiskvägen i Norrfors. Prognosen för uppsteg av lax inför säsongen pekar mot något slags medelvärde för de senaste 10-åren. Vi har hört prognoser från forskarna som ändå tror att det kan passera upp mot 20 000 individer i Norrfors. Nästa år däremot kan det bli ännu fler då riktigt starka årsklasserna förväntas återvända.

 

Ser ni några hot eller bekymmer?

Låg vattenföring är i motsats till flera andra laxälvar sällan ett problem i Vindelälven. Det är snarare en fördel för att kunna nå vissa platser. Hög vattentemperatur är däremot aldrig bra. Senaste årens sjukdomsläge är fortfarande oroande såväl som ökande M74. Blir det bara ett normalår med begränsad sjukdomsbild skall det inte vara några långsiktiga problem för utvecklingen av Vindelälvslaxen som haft en fantastisk trend de sista 15-åren. Fortsätter kräftgången ytterligare ett år då är det värre.

Vi välkomnar fler fiskare till älven, många fina fisksträckor är i princip ofiskade hela säsongen med riktat laxfiske. Ett stalltips är att utforska fler ställen än bara de mest kända runt Vindeln, Vindelgransele- och Gargnäsområdet. Fisken skall ju passera många forsar på vägen. Det finns många nya smultronställen och det är nu du ska hitta ditt eget? Det som är mest intressant med både Ume- och Vindelälven är att laxvandringen är som intensivast då skogsälvarna har klingat av.

 

Vad är nytt för sportfiskegästerna?

Begränsade förändringar i Vindelälven generellt men se till att kolla vad som gäller för respektive FVO.

I Umeälven har en ny fiskesträcka öppnats främst med fokus på öringfiske.

 

Har ni satsat på något särskilt till 2017?

Längs Vindelälven händer något varje år. Mest påtagligt i år är att projekt Retrout fortsätter och att Fiskerådet initierat ett förvaltningsprojekt tillsammans med föreningarna. Annars är det mest föreningarna själva som står för den mesta verkstaden i år med en rad olika fiskerelaterade projekt som de själva ansvarar för med stöd från Stiftelsen Vindelälvensfiske. Utökad tillsyn på lax kommer även att genomföras under året

 

 

Tack till Daniel Holmqvist för informationen. Besök https://www.fiskekort.se/vindelalvsfiske/ för att läsa mer om fisket i Ume-/Vindelälven.