Flera faktorer orsaken till laxdöden i Torne älv

Hudsår orsakade av olika faktorer var det vanligaste fyndet år 2016, men blödningar och ytliga infektioner i huden var också vanliga bland laxarna i Torne älv. Det framgår av en rapport som Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira publicerat.

I arbetet ingick omfattande observationer och provtagningar sommaren 2016 för att få en mer omfattande bild av händelserna somrarna 2014 ‐ 2016 och orsakerna till laxdöden.

– Skador orsakade av sälar, fiskeredskap och andra faktorer har bland annat ökat antalet hudinfektioner bland laxarna. Molekylärbiologiska undersökningar visade att herpes‐ och iridovirus också kan påträffas i laxar som hade blödningar i huden. Dessa virus kan orsaka förändringar som påminner om symptomen som konstaterats. Läget förra året i Torne älv var trots allt bättre än under de två föregående åren. En utvärdering av fyndens betydelse kräver dock fortsatta undersökningar, säger forskare Perttu Koski på Evira.

Läs hela rapporten här.