UPPDATERAD: Yngeldödligheten på lax förväntas öka till följd av M74-syndromet

IMG_4613.jpg

Förekomsten av syndromet M74 ser ut att öka bland vildlax som lekvandrar i våra Östersjöälvar. Det är i alla fall vad studier i finska Simoälven, Umeälv och Dalälven pekar på.

M74 är ett syndrom som orsakar reproduktionsstörningar hos laxar i Östersjön. Syndromet framkommer till följd av tiaminbrist (B-vitamn) och leder till en ökad dödlighet hos nykläckta yngel, så kallade gulesäcksyngel, vilket förstås leder till färre laxar i våra älvar. 

Situationen är inte lika alarmerade som i början 90-talet då bland annat nästan hela Torneälvens laxbestånd var på väg att slås ut, men enligt finska Naturresursinstitutet (Luke) kan en femtedel av honorna i Simo älv, och kanske ännu fler i Umeälven och Dalälven, ha så lite tiamin i sin rom att deras yngel kommer att lida av tiaminbrist i någon grad. Alla eller en del av dessa yngel kommer då sannolikt att dö i gulesäcksstadiet .

UPPDATERING

Nu har också en svensk rapport på ämnet släppts - Redovisning av M74-förekomsten i svenska kompensationsodlade laxstammar från Östersjön för 2016.

- Den ökning av M 74 nivåerna vi i år kan se i kompensationsälvarna speglar dessvärre även situationen i våra vilda laxälvar, avslutar Thomas Johansson. 

Läs hela artikeln Lukes webbplats >>
Läs Redovisning av M74-förekomsten i svenska kompensationsodlade laxstammar från Östersjön för 2016 - i sin helhet >>