UPPDATERAD: ÖiS överklagar beviljande av fiske med fasta redskap inom Kågeälvens fredningsområde

DSC_6368.jpg

Länsstyrelsen i Västerbotten har gjort det igen. De har utfärdat nya dispenser för fiske i anslutning till svaga vildlaxälvar. Den här gången gäller det Kågeälven.

Med anledning av det stora och målmedvetna arbete som görs för att rädda och bygga upp landets vilda lax- och öringsbestånd tvingas Östersjölaxälvar i Samverkan överklaga Länsstyrelsen i Västerbottens beslut om att bevilja dispens till fiske i Kågeälvens mynningsområde, tillika fredningsområde, med tre fasta redskap.

-Det är otroligt tråkigt att dispenser beviljas på det här sättet, säger Thomas Johansson, ordförande för Östersjölaxälvar i Samverkan. Den direkta effekten är att Kågeälvens svaga laxbestånd, där varje individ är viktig för reproduktionen, riskerar att påverkas negativt, även om dispensen i sak inte omfattar lax- och öringsfiske.

Dessutom ser ÖiS  risker med att den omfattande informationsspridningen till hus- och stugägare längs stora delar av den aktuella kuststräckan upplevs sakna trovärdighet.

- Där står tydligt att fiske med fasta redskap inom fredningsområdet är förbjudet. Nu ser allmänheten att fasta redskap visst kan fiska inom fredningsområdet vilket kan få negativa följder, inte minst trovärdighetsmässigt.

Överklagan av beviljade dispenser har även gjorts av Kågeälvens nedre fiskevårdsområde.

UPPDATERING

Havs- och Vattenmyndigheten avslår 1/7 överklagan med motiveringen att dispensen inte avser fiske efter lax och öring, samt att all lax och öring som eventuellt bifångas ska återutsättas.

- Den motiveringen tycker vi inte håller, menar Thomas Johansson. Vi ser en stor risk att den lax och havsvandrande öring som hittat till Kågeälvens mynningsområde dödas eller skadas till följd av den dispens som nu tillåter fiske med fasta redskap inom Kågeälvens fredningsområde. Läget blir dessutom extra känsligt när vi har så låga flöden som vi nu har i älven. Då avvaktar fisken nämligen regn och högre vattenflöden i mynningsområdet, innan den stiger upp i älven och exponeras därmed än mer för dessa fällor. 

Läs överklagan här >> 
Läs Länstyrelsens avslag här >>