Skellefteå Kraft miljoninvesterar istället för att riva bort kraftverk i Åbyälven

Kraftverket i Hednäs, Åbyälven, har länge varit ett stort problem för den lekvandrande laxen i älven. Den nuvarande fiskvägen är undermålig, både för upp- och nedströmsvandrande fisk, vilket inneburit en flaskhals för en positiv utveckling av älvens unika vildlaxbestånd.

Östersjölaxälvar i Samverkan hade förstås helst sett att kraftverket i Hednäs hade rivits bort helt. Nu ser det ut som om kraftverkets ägare, Skellefteå Kraft, väljer att gå en annan väg.

- Kraftverket ligger knappt 4 mil upp från kusten och det finns över 10 mil älv uppströms kraftverket i Hednäs som idag endast nås av knappt ett 100 tal laxar varje år. Dessutom har smoltutvandringen under alla år fungerat under all kritik. Lägg där till att Hednäs kraftverk producerar 9 GWh/år. Detta motsvarar 2 vindkraftverk. En utrivning av kraftverket är det enda rätta sett både ur ett biologiskt och ett ekonomiskt perspektiv, säger Thomas Johansson, Ordförande i Östersjölaxälvar i Samverkan.

Men nu väljer alltså Skellefteå Kraft att istället investera 15 miljoner för att förbättra fiskvandringen genom kraftverket.

- Man ska dock komma ihåg att den här investeringen inte omfattar de åtgärder som rekommenderades i den förstudie som Skellefteå Kraft lät göra med en oberoende konsult 2015, säger Thomas. Vi är helt enkelt oroliga att den aviserade åtgärden inte kommer att få den nödvändiga effekten på Åbyälvens vildlaxstam som krävs för att nå de beståndsspecifika mål som EU har beslutat om. Dessutom är det i sammanhanget viktigt att poängtera att Skellefteå Kraft sedan 20 juni 199, enligt vattendom, har haft ett krav på sig att ombesörja en fungerande smoltvandring. Att man nu, 2016, äntligen har adresserat problemet med undermålig smoltutvandring är således inget eget initiativ.

Skellefteå Kraft å sin sida menar i ett pressmeddelande att:

”I utredningen inför detta beslut har Skellefteå Kraft beaktat både miljö, ekonomi och samhälle och kommit fram till att den långsiktigt bästa lösningen är att utföra dessa åtgärder med fortsatt produktion av förnybar energi.”

- Vi hade hoppats på en helt annan utgång, men vi kommer att aktivt arbeta vidare med frågan. Ur ett biologiskt perspektiv måste Skellefteå Kraft antingen löpa linan ut och gå på förstudies rekommendationer eller helt enkelt riva ut kraftverket. Riva kraftverk gör man på många håll runt om i världen. Det betyder inte att man inte bör utvinna elektricitet ur vattenkraft men man måste göra det på biologiskt försvarbara grunder. Fallet Hednäs är inte ett sådant.  
 

Skellefteå Krafts pressmeddelande i sin helhelt hittar du här >>

Kontakt
Thomas Johansson
Ordförande, Östersjölaxälvar i Samverkan
thomas.johansson@ostersjolaxalvar.se