ÖiS uttryckte sin oro för Emåns lax- och havsöringsbestånd

Åby kvarn.jpg

Den 9 och den 10 juni var Östersjölaxälvar i Samverkan tillsammans med Älvräddarna, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen i Emån och frågorna för dagen var dammen vid Åby Kvarn och kraftverket i Karlshammar.  

I Emån finns dammen vid Åby kvarn. Den saknar idag tillstånd och det privatägda kraftverket Karlshammar har en undermålig avledare för smolt och kelt som fortfarande efter snart två år inte är slutbesiktade av Länsstyrelsen i Kalmar.

- Syftet med besöket var att uttrycka vår oro för situationen för Emåns lax och öringsbestånd där bara en bråkdel av den oerhörda potentialen i ån idag nyttjas, säger Thomas Johansson, ordförande i Östersjölaxälvar i Samverkan. Vi diskuterade frågan med Stefan H Carlsson, landshövding i Kalmar,  Eva Brynolf, avdelningschef Tillväxt och Miljö, Irene Bohman, Vattenvårdsdirektör Södra Östersjöns Vattendistrikt, samt Tobias Borger, Vattenhandläggare.

- Möte var positivt och samtliga vid bordet var väl medvetna om problematiken, menar Thomas. Vi fick löfte om att åtgärder snarast skulle vidtagas för att förbättra situationen vid dessa anläggningar. Omfattande åtgärder krävs vid kraftstationen Karlshammar, som ligger bara några få kilometer från kusten, för att säkerställa en uppvandring utan fördröjning samt en fungerande utvandring för smolt och kelt. Dammen i Åby kvarn som idag saknar tillstånd måste omedelbart rivas ut.

Ordförande för Gustaf Ulfsparres Stiftelse, Andreas Elfström tillsammans med Emåförbundet tog under torsdagskvällen sällskapet med på en resa längs Emån.

- Vi fick se fantastiska uppväxtområden uppe i Grönskog och Fliserydskvillen som i dag har låga tätheter av lax och öringungar då fisk hindras och fördröjs av nedströms liggande damm och kraftverk.

Besöket avslutades vid historiska Ems herrgård.

- Här tog Kent Håkansson hand om oss. Kent har i 10 års tid bott och jobbat med fisket på herrgårdens 2 kilometer långa sträcka. Vårfisket har här i år gett 600 öringar och 106 laxar!  Vilka fångster skulle kunna göras om Emåns alla lek och uppväxtområden tillgängliggjordes?