50 000 dollar i stöd till Östersjölaxälvar i Samverkan

DSC_9288.jpg

Amerikanska Waterkeeper Alliance stöttar Östersjölaxälvar i Samverkan med 50 000 dollar under ett år. Pengarna ska användas till att utveckla organisationens kommunikation samt till att anställa en person.

Sedan starten 2010 har Östersjölaxälvar i Samverkan varit ett ideellt arbetande, först nätverk sedan organisation. I takt med att organisationen under åren har utvecklats har också förväntningarna på ÖiS höjts och därmed också kraven på de ideellt arbetade eldsjälarna.

- Inom styrelsen har vi en längre tid brottats med problematiken, berättar Thomas Johansson ordförande för Östersjölaxälvar i Samverkan. Den ökade arbetsbördan är ju på sätt och vis ett angenämt bekymmer, det betyder att det vi gör behövs, uppmärksammas och uppskattas men på sikt är det inte en hållbar lösning. 

Men från och med 1 april 2016 och ett år framåt kommer Thomas att arbeta arvoderat motsvarande en halvtidstjänst för Östersjölaxälvar i Samverkan. En utveckling som möjliggjorts tack vare den amerikanska organisationen Waterkeeper Alliance.
 
- Vi är förstås otroliga tacksamma för den här möjligheten. Den innebär att vi nu kan arbeta professionellt för östersjölaxens bästa. Även om vi fortfarande är beroende av att fler ska teckna medlemskap hos oss betyder Waterkeeper Allianse ekonomiska tillskott att vi, rent organisatoriskt, kan ta Östersjölaxälvar i Samverkan ett stort och viktigt steg framåt.  
 
Waterkeeper Allience är ett världsomspännande nätverk vars mål är att verka för samhällens rätt till ”drinkable, fishable and swimable waters”. I nätverket benämns ÖiS som Swedish Baltic Rivers Waterkeeper. Här kan du läsa mer om Waterkeeper Alliance >>.