Dyster vildlaxkonferens i Alta

DSC_7292.jpg

Den norska vildlaxen är idag hotad. Yrkesfiske, vattenkraft, gruvindustri men kanske framförallt odlingsindustrin med sjukdomar och laxlus som direkt följd, är ett lika förestående som akut hot mot den norska, vilda laxen.

- Varje år rymmer mer odlingslax än vad som produceras i de 100-tals norska laxälvarna vilket har medfört en enorm genetisk utarmning av de norska laxstammarna, säger Thomas Johansson, ordförande Östersjölaxlvar i Samverkan.

- Enligt forskarna så kan bara 22 % av de norska älvarna hävda att man idag har starka och livskraftiga bestånd. Forskarna varnar faktiskt för att det norska sportfisket efter lax kan vara till ända inom 5 år.

Den 9 och 10 februari hölls en vildlaxkonferens, arrangerad av NASF, i Alta i nordligaste Norge. Konferensen besöktes bland andra av Kung Harald samt en rad auktoriteter på ämnet lax, och kom till stor del att handla om vildlaxens osäkra framtid.

Dessutom lyftes problemet med det norska krokgarnsfisket som har stor påverkan på de ryska bestånden.
- Det är samma problematik som vi har med den svenska Östersjölaxen, fortsätter Thomas, alltså att andra nationers fiske påverkar våra bestånd.

Östersjölaxälvar i Samverkan stöttar NASF (North Atlantic Salmon Fund) och Redd Villaksens arbete med att stoppa detta fiske.  
- Vi har en bra och nära relation med båda organisationerna. Vi kan lära mycket av varandra. Självklart lider vi med våra norska vänner. 

Läs mer på NASF >>