HaV ger 7,1 miljoner till att utveckla en hållbar vattenkraft i Dalälven

DSC_8997.jpg

Projektet ska pågå i drygt tre år och ledas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. - Målet är ta fram en metod som visar vilka miljöåtgärder som är viktigast vid Dalälvens vattenkraftverk, säger Niklas Egriell på HaV.

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten presenterade i juli 2014 en nationell strategi för vattenkraft och vattenmiljö. I denna pekas Dalälven ut som en älv med både höga naturvärden och höga värden för Sveriges elproduktion. Här finns många vattenkraftverk, exempelvis Trängslet och Älvkarleby. Här finns också höga naturvärden i form av Siljansöringen, Dalälvslaxen, variationsrika forsmiljöer, värdefulla svämlövskogar och den hotade flodpärlmusslan Åtgärder för att bevara och utveckla naturvärdena kan ibland påverka elproduktionen. Det finns därför stora behov av goda avvägningar mellan miljöåtgärder och elproduktionen. Andra älvar med liknande höga värden är Ljungan och Umeälven.

- Den nationella strategin är ett resultat av den dialog om vattenkraften och miljön som vi har med berörda myndigheter, företag och organisationer. Detta projekt är ytterligare ett led i dialogprocessen, säger Niklas Egriell, utredare på avdelningen för havs- och vattenförvaltning på HaV.

- Östersjölaxälvar i Samverkan välkomnar projektet i Dalälven och fler liknande projekt som utreder bland annat möjligheterna för lax och öring att vandra och reproducera sig även i de kraftigt utbyggda älvarna. Detta är helt enligt Östersjölaxälvar i Samverkans vision att så långt det är möjligt skapa förutsättningar för ursprungliga bestånd, även i de kraftigt modifierade älvarna och därmed minska behovet av kompensationsutsättningar, kommenterar Thomas Johansson, ordförande Östersjölaxälvar i Samverkan. 

Läs mer >>