Årsmöte ÖiS

HEL_3429.jpg

Välkomna till Östersjölaxälvar i Samverkans årsmöte. Mötet är torsdagen den 21 mars klockan 15.00. Vi kommer i år att vara på Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17, Luleå. (I anslutning till Konferensen ”Laxförvaltning för framtiden”).

Bifogat finner ni dagordning för årsmötet samt verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.

Dagordning >>
Verksamhetsrapport >>

Varmt välkomna!
/Thomas Johansson
ordförande, Östersjölaxälvar i Samverkan