Konferens: Laxförvaltning för Framtiden

DSC_9893.jpg

Laxförvaltningen i Östersjöområdet är under snabb förändring. Hur ska vi säkra våra vildlaxstammars fortlevnad och utveckling och hur ska vi få till stånd ett långsiktigt hållbart nyttjande av denna värdefulla resurs? Det vi med säkerhet vet är att morgondagens förvaltning med nödvändighet måste se annorlunda ut än gårdagens förvaltning.

Projektet ”Laxförvaltning för framtiden” bjuder in till en konferens där vi ska få veta mer om det aktuella kunskapsläget om våra bestånd av vildlax men också hur man arbetar med förvaltningsfrågor i våra grannländer och i andra delar av världen.

Dag: 20 - 21 Mars
Tid: 10:00 20 mars - 15:00 21 mars
Plats: Kulturens Hus Luleå

Anmäl dig redan nu på http://www.trippus.net/laxforvaltningforframtiden

Program

Dag 1

10:00 – 10:30 Registrering och kaffe / Registration and coffee.
10:30 – 10:40 Konferensen öppnas / Opening of the conference, Johan Antti, Länsråd i Norrbottens Län.
10:40 – 10:50 Välkommen och presentation / Welcome and introduction av konferencier Anders Johansson.
10:50 – 11:20 Östersjölaxens beståndssituation / Salmon stocks in the Baltic - current status. Johan Östergren, SLU, Swedish University of Agricultural Sciences.
11.20 – 12.00 Långsiktigt Förvaltningsplan för Östersjölax och det nya finska påföljdssystemet / Baltic Sea Multi-Annual Salmon Plan and the new Finnish infringement system. Tapio Hakaste and Sanna Koljonen Jord- och Skogsbruksministeriet Finland / Ministry of Agriculture and Fisheries Finland.

12.00 – 13:00 Lunch

13:00 - 13:20 Sverige och den långsiktiga laxförvaltningsplanen / Sweden and the Multi- Annual Salmon Plan. Magnus Andersson, Näringsdepartementet / Ministry of Enterprise and Innovation.
13:20 – 13:50 Den reformerade finska förvaltningen av laxfisket efter lax i Bottniska Viken / The renewed Finnish management of coastal Gulf of Bothnia salmon fisheries. Tapani Pakarinen / Atso Romakkaniemi, Naturresursinstitutet, Finland.
13:50 – 14:30 Älvspecifik laxförvaltning og restaureringstiltak i Norge / River specific management and restoration efforts in Norway. Björn Barlaup, Laboratorium for Ferskvannsøkologi og Innlandsfiske, Norway.
14:30 – 14.50 Kaffe. Posters och bildutställning av laxfiske i Norra Sverige.
14.50- 15.20 Laxförvaltning i Estland / Salmon management in Estonia.
Sander Sandberg, Estonian Ministry for Environment.
15:20 – 16.00 Mot en beståndsspecifik laxförvaltning och den nya svenska laxportalen / Moving towards stock specific salmon management and the new Swedish salmon web portal.
Håkan Carlstrand Havs- och vattenmyndigheten / Swedish Agency for Marine and Water Management and Adam Johansson, Länsstyrelsen Jönköping / County administrative board of Jönköping.
16.00-17.00 Laxförvaltning i Quebec, Kanada / Salmon Management in Quebec, Canada. Éric Poirier, Fédération Québécoise pour le saumon atlantiqué. Quebec.
18:00 - 19:00 Konferensmiddag på Kulturens Hus
19:30 – 22:00 Kvällens Underhållning; Hooké Fishing from Canada entertain with a showing of some of their latest films.

Dag 2

08:30 Kaffe och smörgås / Coffee and sandwiches available.
09:00 – 09:30 Trollingfiske i Östersjön / Sport fishing for Salmon in the Baltic. Harry Strehlow, Thünen Institute Germany.
9:30 – 10:20 Projektet Laxförvaltning för Framtiden – Vad har vi gjort? / ”Salmon management for the future” - what have we been up to? Glenn Douglas, Norrbottens Kommuner och Sportfiskeförbundet.
10:20 – 10:40 Kaffepaus Coffee break
10:40 – 11:05 Danska laxälvar – en framgångssaga / The success of Danish salmon rivers – what´s the story? Anders Koeds, DTU-aqua, Danmarks Tekniske universitet
11.05 – 11.30 Cormorants – A threat to Danish salmon? Niels Jepsen DTU-aqua, Danmarks Tekniske universitet.
11:30 – 12:00 Torneälven- Östersjöns laxfabrik – de senaste forkningsrönen / The river Torne älv – the salmon factory of the Baltic – results from the latest research. Riina Huusko, Naturresursinstitutet / Natural resources institute (LUKE) Finland

12.00-13.00 Lunch

13:00 – 13:40 Senaste om rapport om laxsjukdomar / Update on disease within Baltic salmon populations. Charlotte Axén, Statens Veterinärmedicinska Anstalt SVA / Swedish National Veterinary Institute
13:40 – 14:10 Laxens värde som resurs för besöksnäringen / The value of salmon for the tourism industry. Daniel Melin, Jordbruksverket.
14:10 - 14:40 Lax i norra Sverige – en säljbar produkt / Salmon in northern Sweden – a valuable product, Håkan Stenlund, Swedish Lapland
14:40 – 14:50 Avslutning av konferensen / Closure of the conference, Anders Johansson.
14:50 Kaffe

Arrangör: Norrbottens Kommuner Länsstyrelsen Norrbottens Län
Partners: Sportfiskarna, Råneälvens FVO, HaV, EU