ÖiS styrelseledamot Mikael Frödin stäms av norskt fiskodlingsföretag

_Mikael Frödin.jpg

Det norska odlingsföretaget Grieg stämmer journalisten och författaren Mikael Frödin för intrång, detta då han besökt och filmat förhållandena vid odlingsanläggningen i Altafjorden.

Frödin erkänner intrånget, men emotsätter sig det brottsliga i handlingen:
– Vi har samlat information och det är min journalistiska skyldighet att visa allmänheten odlingsnäringens negativa påverkan på de ekologiska systemen, säger Frödin.

Det insamlade bild och filmmaterialet visar sjuka och missbildade fiskar, missförhållanden, stark ekologisk påverkan och en betydande risk för de vilda laxstammarna.

Allvarligt hot mot världens vilda laxstammar.

Läs hela nyheten här >>