Laxgalan drog in över 3 miljoner kronor till laxen

Måndag den 21 september höll Stiftelsen för Östersjölaxen en välgörenhetsgala för laxen. Tillställningen gick av stapel på Berns i Stockholm i närvaro av Hans Majestät Konungen och Prinsessan Christina och ytterligare 270 gäster.

Kvällen inbringade över 3 miljoner kronor till laxen. Dessa pengar ska användas till bland annat våra projekt i älvdalarna för att begränsa kustfisket i känsliga områden. Även andra åtgärder som främjar den vilda laxen och öringen i Östersjön och dess tillrinnande vattendrag kan få del av dessa pengar.

Läs mer