Swedbank släpper Lax-spax

Om du har sparpengar över, kan du placera dem på ett sätt som både gynnar fisken och den egna ekonomin. Swedbank släpper nu en ny Lax-spax!

Det handlar om en så kallad aktieindexobligation med en etisk placering där banken skänker en del av marginalen till Stiftelsen för Östersjölaxen. Den förra Lax-spaxen som Swedbank gav ut 2013 har till dags dato gått upp med 20 procent, vilket är en mycket bra utveckling. Den gav dessutom organisationen Östersjölaxälvar i samverkan ett tillskott på 680 000 kronor.Många kunder vill placera etiskt.

Varför gör då Swedbank detta?

–Laxen är lite av en nationalsymbol för fiskevård i Sverige. Många av våra kunder bryr sig om våra svenska vatten och vill gärna kunna göra placeringar som är både etiska, lönsamma och som gynnar en god sak, säger Anders Wallgren, initiativtagare till dessa produkter på Swedbank.
Den nya Lax-spaxen kan tecknas mellan 15 augusti och 21 september. Placeringen löper över fyra år och kunden är garanterad minst nominellt belopp tillbaka. Minsta belopp är 10 000 kronor. Den här gången kommer också en produkt för den som har ett något högre avkastningskrav, och är villig att ta lite mer risk, "Laxbeviset".
På Laxbeviset kan man förlora en del av sin insats, men man har också chansen att få en större del av vinsten. Laxbeviset har en löptid på tre år. Swedbank ställer priser löpande, minsta belopp är 50 000 kronor.

Vill du veta mer, kontakta närmaste Swedbankkontor eller läs mer på här >>