Älvsspecifik kvot i Mörrumsån

DSC_0062.jpg

Mörrums Kronolaxfiske är nu först ut med en älvsspecifik kvot för sportfiske i sverige. 
- Detta är ett föredömligt initiativ av Mörrum och Sveaskog. Vi måste ha kvoter på beståndsnivå där både yrkesfisket och sportfisket ingår så att vi inte riskera att överutnyttja de enskilda bestånden säger Thomas Johansson, ordförande Östersjölaxälvar i Samverkan.

Det totala uttaget i Mörrumsån begränsas 2016 till 300 laxar samt 200 ej fettfeneklippta öringar. Kvoten är baserad på ett uttag om cirka 10% av den fisk som går upp i ån för att leka, och ska säkra att det finns tillräckligt med lekfisk på åns lekbottnar i höst. 

I dag begränsar FIFS:en (Fiskeriverkets föreskrifter) uttaget för den enskilde fiskaren med en bag limit per dag. Det är inte ovanligt att förvaltningsorganisationer stramar upp dessa bestämmelser ytterligare och själva inför en årlig kvot per enskild fiskare. Men det finns problem med den metoden. 

- En årlig kvot per enskild fiskare är ett trubbigt instrument då man inte med säkerhet vet hur många fiskare som kommer att fiska i älven och hur många av dessa fiskare som väljer att avliva sin kvot. Det betyder att man egentligen aldrig vet hur stort uttagen blir i en älv. 

Därför är Mörrums modell, med en kollektiv kvot, bättre ur ett beståndsperspektiv.
- För att nå beståndsmålen av våra vilda laxbestånd krävs en förvaltning anpassad efter varje enskilt bestånds förutsättningar. Här är Mörrumsån med sitt beslut om att inför en älvsspecifik kvot ett bra föredöme som vi hoppas att fler ska ta efter, avslutar Thomas. 

Läs mer på Mörrums kronolaxfiskes webbplats >>