Bekant försäljningschef för Jakt och fiske på Sveaskog

Ny försäljningschef med ansvar för samtliga fiskevatten i landet som Sveaskog förvaltar.

Ny försäljningschef med ansvar för samtliga fiskevatten i landet som Sveaskog förvaltar.

Den 1 februari tillträder Ola Söderdahl, tidigare platschef Mörrums Kronolaxfiske, en ny befattning som försäljningschef Jakt och fiske för hela Sveaskog.

Sveaskog är landets största mark- och fiskerättsägare och sitter med som en oerhört viktig part i förvaltningsorganisationerna i många av våra vildlaxälvar. Ola Söderdahl har dessutom suttit med sen starten i Östersjölaxälvar i Samverkans styrelse och är oerhört kunnig och engagerad i laxfrågan.

- Ola är definitivt rätta mannen för detta uppdrag och han kommer att se till att Sveaskog är med på tåget vad gällande den framtida laxförvaltningen och tillvaratagandet av vad som rätt skött skulle kunna vara en fantastisk resurs för landsbygden och för Sverige,  säger Thomas Johansson, ordförande i Östersjölaxälvar i Samverkan.   

Vi önskar Ola massor med lycka till och hoppas att det här är ytterligare ett steg i rätt riktning för ännu livskraftigare lax- och havsvandrande öringsbestånd runt Östersjön. 

Läs mer på Sveaskogs webbplats >>