Årsmöte 2015

Östersjölaxälvar i Samverkans Årsmöte hålls söndagen den 8 mars klockan 18.00. Vi kommer att vara i Skellefteå, Trädgårdsgatan 7, Miljökontoret lokaler.

17.00 äter Vi middag i en matsal i samma hus som möteslokalen.
Anmäl hur många Ni blir som kommer till Thomas@kagealven.com senast onsdag den 4 mars.