På väg mot en ny laxförvaltning

DSC_8990.jpg

Under vecka 4 hölls det två möten i Västerbotten om beståndsspecifik förvaltning av våra vilda lax och öringbestånd.

Mötena samordnades av länsstyrelsen i Västerbotten tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten (HaV), Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) och Östersjölaxälvar i samverkan. Mötena som hölls i Skellefteå och i Umeå var båda välbesökta och många från våra älvars olika förvaltningsorganisationer tog chansen att få träffa de som kan påverka våra bestånds framtid. SLU är de som ger råd om beståndens status till HaV som utifrån denna rådgivning beslutar om åtgärder så att vi ska få starka och hållbara vilda lax och öringbestånd i våra vattendrag.

Nästa möte kommer att hållas i Luleå den 9 mars. Information kommer senare. 

Sverige arbetar mot att varje bestånd ska förvaltas utifrån sina specifika förutsättningar. Detta är även EUs mål. Varje enskilt bestånd ska nå de satta smoltmålen om minst 75 % av respektive vattendrags maximala smoltproduktion senast i år, 2015! Om detta inte är möjligt dock senast 2020. Utifrån dagens i många fall underskattade produktionsberäkningar från älvarna så är det bara 3 älvar som redan nu har en chans att nå sina smoltmål. Resten av landets 13 klassade vildlaxälvar har i många fall långt kvar. Exempelvis Ricklån där uppvandringen för år 2014 blev 27 laxar och i Åbyälven 94 laxar. (Källa Skellefteå Kraft AB).

Läs mer >>