Kåge Byamän gör succé på Kunglig gala!

Den 13 februari arrangerade Stiftelsen för Östersjölaxen ”En kväll för laxen” - en välgörenhetsgala i syfte att belysa Östersjölaxens situation och samla in pengar för att stärka bestånden. 

Kung Carl XVI Gustaf och Drottningen var hedersgäster och bidrog till att ge aftonen en högtidlig inramning. Galan hölls på Berns i Stockholm med Rickard Olsson som konferencier. För underhållningen stod Weeping Willows, Jill Johnson, Danny Saucedo, Markoolio och Stefan Odelberg. Peder Lamm var auktionsförrättare och innan kristallkronorna släcktes, hade över tre miljoner kronor samlats in till Stiftelsen för Östersjölaxen.

Många åtgärder har gjorts för Östersjölaxen de senaste åren. Det kommersiella fiskets kvoter har minskat, älvar har återställts efter flottningen och vandringsvägar har byggts för att laxen ska kunna nå sina lek- och uppväxtområden. Sakta börjar många bestånd att återhämta sig men det är fortfarande många av våra Östersjöälvar där det är färre än hundra laxar som återvänder för lek varje år. Yrkesfiskets årliga kvot på lax i Östersjön är fortfarande över 90 000 laxar.

Längs hela vår långa Östersjökust så ägs i de allra flesta fall rätten att fiska med fällor (fasta redskap) av kustbyarna. Hundratals byar - från Haparanda till Blekinge - äger dessa rättigheter. Dessa kustbyar arrenderar ut rätten att fiska på just deras vatten till yrkesfiskare och husbehovsfiskare.

Stiftelsen för Östersjölaxen spelar en viktig roll i arbetet med att förbättra laxens situation. En av de kanske mest påtagliga åtgärderna som gjorts under de senaste åren är att Stiftelsen, tillsammans med älvarnas förvaltningsorganisationer, arrenderar upp fiskerätterna i anslutning till vildlaxälvarnas mynningsområden. Detta för att förhindra att fiske bedrivs på de allra svagaste vildlaxstammarna. Det här kostar naturligtvis både pengar och ett stort engagemang, men är en förutsättning för att styra uttaget mot framförallt odlade bestånd så att våra kvarvarande vilda laxbestånd ska få en chans att återhämta sig.

Kåge är en av dessa kustbyar som äger rätten att inom sitt skifteslag fiska med fasta redskap. Kåges vatten ligger precis i anslutning till Kågeälven, en av Sveriges kvarvarande 16 älvar med en vild självreproducerande laxstam. Kågeälven är en unik älv där man efter stora satsningar tillsammans med Fiskevårdsområdet, kommunen och Länsstyrelsen har lyckats med konststycket att återetablera en sedan över 100 år utslagen vildlaxstam.

Ett av kvällens absoluta huvudnummer på Galan den 13 februari stod Kåge byamän för. Byålderman Per Lindfors skänkte fiskerätten med fasta redskap på Kåges kustvatten för de kommande 10 åren till Kågeälvens nedre Fiskevårdsområde. Avtalet överräcktes på scenen till Fiskevårdsområdets representant, Ingvar Boman och Stiftelsens Verksamhetschef, Thomas Johansson inför Kungaparet och de 280 gästerna.

Per Lindfors berättar inför publiken att Kåge byamän på det här sättet vill stödja det stora engagemang som varit i Kågeälven med att återetablera vildlaxstammen. De vill främja den positiva utveckling som har startat i Kåge älvdal tack vare laxens återkomst. 

Stiftelsen för Östersjölaxens Thomas Johansson är tacksam över denna fantastiska gåva som skänkts av Kåge byamän. Det här visar på ett genuint engagemang från fiskerättsägarna för laxen. Detta kan kanske leda till att fler byar längs Östersjökusten som månar om laxen kan tänka sig att göra likadant som Kåge?

Kvällen avslutades med att Kungen höll ett engagerat tal, i vilket han uppmanade till gemensamma krafttag:
– Vi som har varit här i kväll, har fått lära oss mycket om Östersjölaxen. Vi måste alla, för framtiden, värna om denna fantastiska resurs. Ni som har varit på galan i kväll, ni kan inte komma undan. Ni utgör nu ett enormt nätverk som kan sprida kunskapen vidare, till familjen och alla ni känner.

Bildtexter:

Första bilden, överst på sidan. 
H.M. Konungen, beskyddare för Stiftelsen för Östersjölaxen, talar om hållbar förvaltning. Han backades upp av de engagerade artisterna Weeping Willows, Jill Johnson, Rickard Olsson, Markoolio, Stefan Odelberg, Danny Saucedo och Peder Lamm.

Här tackas de av Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind, Stiftelsen för Östersjölaxens Thomas Johansson och konferencier Rickard Olsson. 

Här tackas de av Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind, Stiftelsen för Östersjölaxens Thomas Johansson och konferencier Rickard Olsson. 

Per Lindfors och Ingvar Boman från Kåge by och Kågeälvens nedre Fiskevårdsområde gjorde succé på den Kungliga galan i Stockholm när de förkunnade att laxen ska skyddas. Här tackas de av Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind och konferencier Rickard Olsson. 

Per Lindfors och Ingvar Boman från Kåge by och Kågeälvens nedre Fiskevårdsområde gjorde succé på den Kungliga galan i Stockholm när de förkunnade att laxen ska skyddas. Här tackas de av Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind och konferencier Rickard Olsson.